ÀREA DE MATEMÀTIQUES

Es tracta de veure els recursos que hi ha a internet i a la xarxa del centre ( Aplicacions en xarxa).

Recursos TIC

 

WEB DE L'ESCOLA- APARTAT WEB'S EDUCATIVES: MATEMÀTIQUES

http://www.escolaperamas.com

El racó de la lògica i el raonament a 6è. Curs 2005-06

http://www.xtec.net/centres/a8020917/mates/mates.htm

 

ALTRES RECURSOS A INTERNET...

Numeració

Per als més petits:

http://www.lestresbessones.com/elpati/flash/joc1a.html

http://www.lestresbessones.com/elpati/flash/joc2a.html

http://www.lestresbessones.com/elpati/flash/joc3a.html

A partir de cicle mitjà:

http://62.175.195.223/LluisSegarra/triangle.htm

http://62.175.195.223/LluisSegarra/quadrat.htm

http://www.xtec.net/~dcastell/webnumeros/index.htm

Juga amb els números: http://www.cercifaf.org.pt/mosaico.edu/ca/tsoma9.html

Blocs

http://aulavirtual.uco.es/Aula2/Docencia/Centros/fce/Usuarios/promat3/e/JuntaAndalucia3/Recursos.swf

Tangrams:

http://www.uv.es/~buso/tangram/joc.html

http://www.xtec.net/%7Ejbuil/tangram/

http://school.eb.com/lm/manipulatives/enu/workspaces/tangrams/workspace.html

Ed.Infantil

http://www.lavacaconnie.com/home.htm

http://www.nationalgeographic.com.au/subgame/files/subgamepop.html

http://www.webquestcat.org/~webquest/recullmates/infantil.htm

Nombroses webs per a treballar les matemàtiques amb els més petits

http://www.xtec.net/~dvert/mates.htm

Una mica de memòria

http://www.xtec.net/satis/ra/memoria.swf ( Ed.Infantil i CicleInicial)

Números i una mica de tot

http://www.poissonrouge.com/ ( Ed. Infantil )

ÚS DEL RATOLI

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/raton/index.html ( Ed. Infantil)

SIMON

http://www.aulainf.com/index.php?option=com_weblinks&catid=85&Itemid=4&lang=es#

( A partir de cicle mitjà)

SUDOKUS

http://www.aulainf.com/index.php?option=com_weblinks&catid=85&Itemid=4&lang=es#

TAULES DE MULTIPLICAR

http://multiplication.com/interactive/quickflash/flash/index.html

http://www.xtec.net/~mfortun4/dibuamas.htm

http://www.aplusmath.com/Games/Concentration/Multiplication_Concentration.html

http://www.aplusmath.com/games/picture/MultPicture.html

 

OPERACIONS ( A partir de cicle mitjà)

http://www.playkidsgames.com/games/shuttleLaunch/default.htm#

http://www.playkidsgames.com/games/robot/default.htm#

http://www.playkidsgames.com/games/apples/default.htm#

http://www.playkidsgames.com/games/tunnel/multiply.htm#

http://www.aplusmath.com/games/matho/MultMatho.html

http://www.salonhogar.com/matemat/index.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refuerzo_matematicas/indicemate.htm

Divisibilitat http://www.xtec.es/aulanet/ud/mates/divisibilitat/index.htm

Sumes i restes per CI:

http://www.chicos.net/chicosnet/html/cole/neuronas/restar.htm

http://www.jverdaguer.org/hotmedia/002aprenem/tercer/operacions/RESTA.FLA.swf

http://www.jverdaguer.org/hotmedia/002aprenem/primer/operacions/sumaresu.swf

http://school.eb.co.uk/lm/games/GM_1_17/GM_1_17.htm

CÀLCUL MENTAL

http://www.supersaber.com/

 

GEOMETRIA (E.Infantil, Cicle inicial i 3r)

http://www.xtec.es/ceip-pompeufabra-lloret/ciencia/index.htm

Figures geomètriques ( A partir de Cicle Mitjà)

http://www.unex.es/tcorco/

http://www.tressisens.org/pentominos/

 

CONSTRUCCIONS

http://www.lego.com/eng/preschool/games/games.asp?id=5

JOCS PER PENSAR ( a partir de cicle mitjà)

http://www.xtec.es/~scapella/joc/

WEB DE L'EDU 365 ( Tots els cicles)

http://www.edu365.com

 

Programa per generar fulls de càlcul :Matemathics Worksheet Factory Lite. ( Versió més senzilla )

 

Més.... http://acte.xtec.cat/~scapella/formiga8/index1.htm