Charles Darwin
Idioma: Català
Idioma: Español
Language: English

Charles Darwin va ser l'autor de la teoria de l'evolució per selecció natural. La idea de l'evolució dels éssers vius no és original de Darwin, però ell va ser qui va proposar dues grans idees que continuen vigents actualment: selecció natural i comunitat de descendència. També va ser el primer en aconseguir l'acceptació generalitzada del fet evolutiu.

Charles DarwinDarwin va néixer l'any 1809 a Shrewsbury (Anglaterra). El 1831 es va enrolar com a naturalista sense sou en el Beagle, un vaixell que va donar la volta al món en cinc anys. Durant aquest viatge Darwin va fer moltes observacions interessants, tant biològiques com geològiques. Especialment important va ser la seva estada a les illes Galápagos, on es va convèncer de que les espècies evolucionen.

Alguns anys més tard, ja a Anglaterra, Darwin va concebre la idea que la selecció natural és el motor de l'evolució. Convençut de que la seva teoria seria polèmica, el 1856 Darwin començà a acumular proves i arguments al seu favor. El 1858 un jove naturalista, Alfred Russell Wallace, va escriure una carta a Darwin que contenia gairebé les mateixes idees que Darwin havia concebut. Com a solució, la carta de Wallace i un escrit de Darwin van ser llegits a la mateixa sessió de la Linnaean Society, anunciant la teoria de l'evolució. El 1859 Darwin publicà un 'resum' anomenat L'origen de les espècies. Aquest llibre va canviar el món.

El 1871 Darwin publicà el seu Origen de l'Home, on aplica a la humanitat les mateixes idees desenvolupades en L'Origen de les espècies. Darwin va morir el 1882, però la seva teoria, reformulada durant el segle XX com a Neodarwinisme, continua sent la preferida per la majoria dels biòlegs per a explicar el fet evolutiu.

Aquest dibuix de Charles Darwin ha estat fet per Sergi Quiñones Oliva (Othello).

Més informació: