Alexander Fleming
Idioma: Català
Idioma: Español
Language: English

Alexander Fleming és un dels científics més famosos del món, degut al seu descobriment de la penicil·lina. La penicil·lina va ser el primer antibiòtic utilitzat en grans quantitats per a tractar infeccions bacterianes, permetent salvar milions de vides.

Alexander Fleming

Fleming també va descobrir el lisozim, un enzim antibacterià present en les secrecions mucoses.

 Alexander Fleming va nèixer a Lochfield (Escòcia) el 6 d'agost de 1881. Quan tenia 14 anys, es va traslladar a Londres, on va estudiar medicina. El seu treball científic es va desenvolupar a l'Escola de Medicina St. Mary, de la Universitat de Londres.

Fleming va descobrir la penicil·lina l'any 1928, quan va observar que el creixement d'uns bacteris del gènere Staphylococcus era inhibit per una floridura Penicillium que havia contaminat accidentalment la placa de cultiu. Fleming va anomenar penicil·lina la substància antibacteriana produïda per la floridura Penicillium.

Fleming va abandonar l'estudi de la penicil·lina per a investigar el lisozim, substància que li va semblar més prometedora. Afortunadament, Chain i Florey van continuar estudiant la penicil·lina, assatjant clínicament la seva eficàcia en el tractament de diverses infeccions bacterianes. Al final de la Segona Guerra Mundial, un gran nombre de soldats ferits de les tropes aliades van salvar les seves vides gràcies a la penicil·lina.

Fleming, Chain i Florey van rebre el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina l'any 1945.

Alexander Fleming va morir l'any 1955.

 

Més informació: