Rita Levi-Montalcini
Idioma: Català
Idioma: Español
Language: English

Rita Levi-Montalcini va descobrir el factor de creixement neuronal (NGF), el primer factor de creixement cel·lular descobert. El NGF és una proteïna que permet la superrvivència i el creixement de les neurones.
Rita Levi-MontalciniLevi-Montalcini va néixer a Torí (Itàlia) el 22 d'abril de 1909. En el mateix Torí va estudiar medicina i va començar a investigar en el camp de la neurobiologia.

El 1938, les lleis anti-semítiques aprovades pel govern fascista la van obligar a deixar la universitat, però va continuar la seva recerca en un petit laboratori construït en el seu dormitori.

L'any 1948 es va traslladar a la Universitat de Washington (St Louis, USA), on va descobrir el factor de creixement neuronal.

El 1981, Levi-Montalcini es traslladà a Roma. A la seva avançada edat, continua treballant activament en qüestions científiques i socials, i ha escrit alguns llibres molt venuts.

El 1986 Levi-Montalcini guanyà el premi Nobel de fisiologia i medicina, compartit amb Stanley Cohen.

Aquest dibuix de Rita Levi-Montalcini ha estat fet per Sergi Quiñones Oliva (Othello).

Més informació: