Agraïments 2004:
Una carta d'agraïiment del concert d'inauguració del Nou edifici de serveis de salut mental i d'atenció a les drogodependències d'Osona:


Fundació d'Osona per a la Recerca i l'Educació Sanitàries

Francesc Pla "El Vigatà", 1. 08500 Vic. Tel. 93 702 77 10 Fax 93 702 77 09


Benvolgut Marcel·lí,

Et fem a mans aquesta carta per expressar l'agraïment de la FORES i el Consorci Hospitalari de Vic per la vostra col·laboració en l'acte d'inauguració del nou centre Osona Salut Mental, celebrat el dia 11 d'octubre del 2003, en el qual la vostra actuació va aportar una magnífica amenització amb moments de gran vistositat. Només ens resta demanar-te que transmetis aquest agraïment a la resta de membres del grup.


Atentament,

Joaquim Comella i Benet
President de la FORES

Vic, 15 d'octubre de 2003