Sol

 
     
  Tornar a la pàgina principal el Sistema Solar  
     
 
El Sol és una estrella bastant comú. 

Unes altres estrelles són més grans o més petites, més calents o més fredes. 

Vist des de la Terra, a nosaltres ens sembla que el Sol és l’estrella més gran, però només és per que és l’estrella més propera a la Terra.

El sol

El sol és una immensa bola de gas, sobretot hidrogen i heli. 

En el seu centre, la temperatura i la pressió són tan elevades que els àtoms de hidrogen es veuen forçats a formar àtoms d’heli, per un procés nomenat fusió nuclear. Quan això passa, s'allibera una gran quantitat de energia en forma de llum i escalfor. 

A la Terra li arriba una mínima fracció de l’energia del Sol, però és suficient per escalfar la Terra i proporcionar-li la llum que necessiten les plantes per a sobreviure.

El Sol conté més de un 99% de la matèria del nostre Sistema Solar.

El diàmetre del Sol és de 1’4 milions de quilòmetres i la temperatura és de 15 milions de ºC 

La Terra entraria 1’3 milions de vegades dintre del Sol.

La seva brillantor equival a quatre quadrilions de bombetes de 100 Watis. 
Les capes el SOL

Corona: té una temperatura de 2000000ºC. És la atmosfera exterior del Sol .

Cromosfera: té una temperatura de 10000ºC. És la atmosfera interna del Sol. Arriba fins els 10 km de altitud.

Le capes que formen el sol

Fotosfera: té una temperatura de 5500ºC. És la superfície del Sol.

Nucli: té una temperatura de 15000000ºC. És el centre del Sol. El nucli és la part més calenta del Sol.

Zona de radiació: té una temperatura de 2500000ºC. És la capa interior que envolta el nucli.

Zona de convexió: té una temperatura de 1100000ºC. És la capa interior del Sol, entre la superfície i la zona de radiació. 
Fulguracions solars
Entre les taques Solar hi ha cintes fosques, a vegades en forma d'arcs, anomenades protuberàncies.
 
     
 
 
Chema Moreno - Cerdanyola del Vallès