Image

    les ciències
     en la formació de les persones adultes


Objectius - Serveis - Notícies - Enllaços - Normativa


jpadros5@.xtec.cat               

        Novetats en el web:
 • (17-05-07) S'ha publicat al DOGC la resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs amb efectes d'1 de setembre de 2007 i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics .
 • (16-05-07) S'ha publicat al DOGC l'ordre per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents .
 • (16-03-07) S'ha publicat al DOGC el decret pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics.
 • (26-02-07) S'ha publicat al DOGC la resolució per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats per proveir llocs de treball a la Inspecció d'Educació, als centres públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres i aules de formació de persones adultes.
 • (24-01-07) S'ha publicat al DOGC l'acord, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d'educació de persones adultes acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya
 • (07-01-30) S'ha publicat al DOGC la resolució per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2006-2007. Tens més informació al lloc web del Departament d'Educació
 • (16-03-07) S'ha publicat al DOGC el decret pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres docents públics.
 • (06-05-05) S'ha publicat al DOGC la resolució per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics de formació de persones adultes del Departament d'Educació per al curs 2004-2005. També s'ha publicat la resolució per la qual es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics d'ensenyaments infantil i primari i secundaris, i sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí del cos de mestres i dels cossos de professorat d'ensenyaments secundaris en centres d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs per al curs 2005-2006 . Tens més informació al lloc web del Departament d'Educació
 • (08-11-04) Convocades les eleccions per a la renovació del consell escolar dels centres docents Centres docents públics. Tens més informació a la pàgina del Departament d'Educació i a la més informació a la pàgina del convocatòria al DOGC
 • (18-10-04) Si necessites saber les dades d’algun Centre o Aula de formació d’adults ho pots consultar en aquesta pàgina web
 • (18-10-04) Nou termini de sol•licitud d’inscripcions (del dia 15 al 25 d’octubre) a les activitats formatives de la SGFPA. Tens més informació al lloc web del Mil•lenari
 • (18-10-04) Amb retard us passo el calendari d’emissió del programa que s'emet pel K3 els dilluns, dimecres i divendres, entre les deu i dos quarts d'onze del matí. Aquí tens la Relació de tots els títols de les unitats televisives del programa "Graduï's. Ara en secundària" distribuïts per àmbits.
 • (18-10-04) Amb motiu de l’inici de curs, el director general de formació professional i educació permanent ha transmès al professorat de formació de persones adultes un comunicat en què expressa els nous reptes i el pla d’actuació de la formació de persones adultes aquí.
 • (30-07-04) Ja han sortit les adjudicació definitives de docents en centres de formació d'adults per al curs 2004-2005. Ho pots consultar aquí.
 • (22-07-04) Publicat al DOGC el DECRET 342/2004, de 20 de juliol, de reestructuració de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent.Tens l'enllaç a la pàgina de Normativa.
 • (13-07-04) Ja es pot consultar per internet la llista definitiva del personal que hagi prestat serveis com a interí d'algun cos docent no Universitari. Pots consultar el número d'ordre amb el número del DI de la persona interessada (Nota: Per fer la recerca, cal posar un "0" davant del DNI) a través d'internet o bé als taulers d'anuncis dels serveis territorials del Departament d'Educació.
 • (10-07-04) A web de la USTEC·STEs pots trobar el document amb la proposta de calendari de les activitats formatives en els centres i les aules de formació de persones adultres i el document provisional amb les instruccions d'inici de curs.
 • (04-07-04) Pots llegir una valoració de la mesa sectorial d'adults del 23 de juny al web de la USTEC·STEs.
 • (26-06-04) Publicat al DOGC el DECRET 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics" que en el seu capítol 6 s'ocupa de la regulació dels òrgans de govern i dels òrgans de participació dels centres de formació d'adults. Tens l'enllaç a la pàgina de Normativa.
 • (19-06-04) Quinze noves places de professors del cos A. Per cobrir aquestes places l’administració torna a obrir durant uns dies la possibilitat de variar la petició de plaça. Aquesta és una de les informacions que es va aportar a la Comissió Tècnica del 15 de juny del 2004. Pots consultar-ne el resum que està penjat al web de la USTEC·STEs. Més a la pàgina de Notícies.
 • L'enciclopedia Britànica a www.edu365.com. Consulta-ho a la pàgina de Notícies.