biografies HMC

biografies de la revolució industrial

Smith, A.
Stephenson, G.
Watt, J.

Ford, H.
Taylor, F.W.biografies de les revolucions liberals i el nacionalisme

Lincoln, A.
Locke, J.
Lluís XVI de França
Montesquieu, baró de la Brède i de
Napoleó Bonaparte
Robespierre, M.
Rousseau, J.J.
Washington, G.

Bismarck, O.
Cavour, C. B.
Garibaldi, G.
Guillem I de Prússia
Napoleó III
Víctor Manuel II d'Itàlia


biografies del moviment obrer

Bakunin, M.
Berstein, E.
Cabet, E.
Engels, F.
Kautsky, K.
Lenin, V.I.
Luxemburg, R.
Marx, K.
Owen, R.
Proudhon, J.biografies de l'imperialisme

Gandhi, M.K.
Lenin, V.I.  (+)
Livingstone, D.B.
Rhodes, C.
Stanley, H.M.
Victòria I d'Anglaterrabiografies de les revolucions russes i la I Guerra Mundial

Wilson, T.W.

Kerensky, A.F.
Lenin (+)
Nicolau II
Stalin, J.
Trotsky, Lbiografies de la depressió dels anys 30

Ford, H.
Keynes, J.M.
Roosevelt, F.D.
Wilson, T.W. (+)biografies dels feixismes

Göbbels, J.P.
Hindenburg, P.
Hitler, A.
Mussolini, B.
Víctor Manuel IIIbiografies de la II Guerra Mundial

Churchill, W.
Hiro Hito
Hitler, A.  (+)
Mussolini, B.  (+)
Petein, J.P.O.
Roosevelt, F.D.  (+)
Stalin, J.  (+)
Truman, H.S.


biografies de la Guerra Freda

Marsahll
Truman
Churchill
Stalin
Eisenhower
Kennedy
Ho Chi Min
Khrusxov
MacArthur
Fidel Castro
Gorbatxov
Reagan


BIBLIOGRAFIA

COOK, Chris i STEVENSON, John: Guía de historia contemporánea de Europa.Alianza Universidad, 1994.
ěCHAMBERSî Diccionari díhistòria universal. Ed. 62. Barcelona, 1995.

tornar a la pàgina principal