calendari d'activitats 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI (professor J.M.Pérez)
 

NORMES CURS


Llibre de text recomanat (no obligatori: és pot fer servir qualsevol altre per estudiar o recursos d'internet):  ARÓSTEGUI i d'altres; Història del Món Contemporani. Ed. Vicens Vives, Barcelona.

Explicació de classe: =  visió global del tema.

ACTIVITATS

AVALUACIONS

 EXÀMENS: hi haurà un per cada tema.

tornar a la pàgina principal