Creació de l´horari escolar    

(Per als més petits podem fer servir aquesta PLANTILLA)                                     

  

Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9 – 10

Català

Mates

Mates

Català

Mates

10 – 11

Mates

Català

Català

Mates

Anglès

11 – 11’30

P  A  T  I

11’30 – 12’30

Castellà

Ed. Física

Castellà

Naturals

Castellà

D             I              N             A             R

3 – 3’45

Naturals

Anglès

Plàstica

Música

Ed. Física

3’45 – 4’30

Música

Socials

Plàstica

Anglès

Socials

 

 

 1.    Obrir el MS Word

2.      Menú Tabla – Insertar  Omplirem 8 filas  i  6 columnas
3.      A la primera fila posarem el cursor dintre de cada cella i escriurem Hores a la primera  i els noms dels dies de la setmana a les altres
4.      Omplirem les hores a la primera columna, deixant un espai entre el matí i la tarda.
5.      Esborrarem les línies que separen les columnes entre el matí i la tarda. Seleccionem tota la fila y obrirem el menú Tabla i triem: Combinar celdas. Ara tindrem només una on escriurem D I NA R, separant les lletres.
6.      Anirem escrivint les àrees de cada dia.
7.      Podem combinar les celles del pati per tenir-ne una sola.

 

A aquest horari li podem fer les següents  modificacions:

·        Centrar tots els noms: seleccionem tota la taula i fem clic a la icona Centrar

·        Posar en negreta els dies de la setmana i les hores: les seleccionem i fem clic a la icona Negrita.

·        Si imprimirem en color: seleccionem la primera fila i en la cubeta Color de sombreado triem un de claret. El mateix podem fer amb les hores i les files de pati i dinar.

·        Imprimirem l’horari.

 

Notes:

*L’horari de exemple no es correspon amb la dedicació que s’ha de donar a les àrees.

**Per als alumnes més petits els hi podem donar la taula ja creada per posar només les àrees.

***Lògicament, el nombre de files dependrà del contingut de l’horari, doncs també podem afegir les activitats extraescolars.