Coneixement del Medi Natural

MUDS EDU365.COM
Medi Natural i TIC I
Medi Natural i TIC II
Medi Natural i TIC III

Ed. Infantil: experimentant

Propostes audiovisuals Ed. Infantil: Descoberta d'un mateix
I per a Primària: Propostes audiovisuals Primària


Ocells: http://www.xtec.net/~aalas/ocells/
L'aigua del Maresme. EL Cicle de l'aigua: http://www.ccmaresme.es/aigua/
Tasta'm, alimentació i salut: http://www.xtec.net/escola/tastam/
Experiència d'alumnes (Cartellera Verda): http://www.xtec.net/ceipmisericordia-canet/alumnes/treballs.htm
Aula de Natura: http://www.xtec.net/centres/a8000402/natura/index.htm
Zoo Barcelona, fitxes: http://www.zoobarcelona.com/ZOO_Barcelona/Catalan/fitxes/marcos.htm
Estudis de les plantes: http://www.botanical-online.com/lesplantes.htm
Patrimoni natural: http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/inici.jsp
EL COS HUMÀ: http://www.xtec.net/recursos/curricul/experim/cos/
Treballant la WEBQUEST, el cicle de l'aigua: http://www.xtec.net/~axirgo/wq/
Materials Curriculars: http://www.xtec.es/cgi/materials_curriculars?AREA=Ciencies+de+la+naturalesa
WEBQUESTS
1. Alimentació i salut: http://www.webquestcat.org/enlla/ALIMENTACI%D3_I_S-41.html
2. Aigua: http://www.webquestcat.org/enlla/AIGUA-27.html
3. Biologia: http://www.webquestcat.org/enlla/BIOLOGIA-32.html
4. Fauna: http://www.webquestcat.org/enlla/FAUNA-25.html
5. Cos humà: http://www.webquestcat.org/enlla/COS_HUM%C0-43.html
6. Flora: http://www.webquestcat.org/enlla/FLORA-42.html
7. Ed. Infantil: una passejada pel mar: http://www.xtec.net/~dvert/dvmp/

AJUDES ALS MESTRES: Atlas de Anatomía Humana
MEC: Museo Nacional de Ciencias Naturales
Ajuntament de Barcelona: Museu de Ciències Naturals
Parc d'Aprenentatge: Coneixement del Medi Natural a les Valls d'Àneu
El Medi Natural del Vallès
Experiment a 4t de Primària: pulmons de xai
Activitats en Medi Natural: idees per treballar a l'aire lliure
Parcs naturals i escoles de natura: adreces
Proposta per treballar des de l'experimentació: laboratori i hort