CREACIÓ DE DIAPOSITIVES AMB EL POWER POINT

 1. Archivo - Nuevo - Diseños de Presentaciones. Elegir un diseño y pulsar ACEPTAR.
 2. Elegir un AUTODISEÑO y pulsar ACEPTAR. (Sortirà un esquema de com és la primera diapositiva)
 3. Anar omplint les diferents parts de la diapositiva
 4. Per canviar els colors de la diapositiva:
 1. FORMATO - Combinación de Colores de la diapositiva - Fer clic a la pestanya "Personalizada" on podem canviar: Fondo, texto y líneas, texto del título, relleno,etc.
 2. Quan estiguem satisfets farem clic a APLICAR.

5) Per organitzar l'aparició dels diferents elements de la diapositiva i el seu efecte:

 1. Presentación - Personalizar animación - Fer clic a la pestanya INTERVALO.
 2. L'objecte una vegada seleccionat (título 1, objeto 2, texto 3,etc) farem clic a la pestanya EFECTOS i desplegarem la finestra de ANIMACION Y SONIDO DE ENTRADA i seleccionarem l'efecte com volem que surti a la diapositiva (Volar…, Arrastrar…, Aumentar…)
 3. El text es pot presentar tot d'una vegada, lletra a lletra o paraula per paraula (Finestra INTRODUCIR TEXTO) Els paràgrafs també poden aparèixer per separat si ho desitgem
 4. Tornarem a la pestanya INTERVALO per seleccionar un altre objecte i repetir els passos anteriors.
 5. Per veure com sortirà tot fem clic a VISTA PREVIA. Si ens agrada fem clic a ACEPTAR

6) Desarem la diapositiva: Archivo - Guardar como… (escriurem "prova" per exemple)

Escriurem un nom i farem clic a GUARDAR. Per defecte es desa a la carpeta PERSONAL de WINDOWS.

HEM CREAT UNA PRESENTACIÓ AMB EL NOM "PROVA", que de moment només conté una diapositiva.

Per crear altres diapositives:

 1. Fer clic a INSERTAR - NUEVA DIAPOSITIVA, triem un autodiseny i
 2. Repetim els passos 2 al 5.
 3. Per guardar tota la presentació amb les noves diapositives:
 1. Fem clic a l'icon GUARDAR
 2. O fem clic a Archivo - Guardar

No cal fer el pas nº 6 si no volem canviar de nom la presentació.

Per veure totes les diapositives de la nostra presentació farem clic a Ver - Clasificador de diapositivas.

 

A CONTINUACIÓ DECIDIREM COM S'HAN D'ENLLAÇAR UNES DIAPOSITIVES AMB ALTRES

 

1.- Farem clic a Presentación - Configurar presentación triant una opció (per exemple: Presentación en pantalla completa) i farem clic a ACEPTAR.

2.- Farem clic amb el botó dret del ratolí sobre la primera diapositiva i seleccionarem: TRANSICIÓN DE DIAPOSITIVA. Després seleccionarem l'efecte que volem de transició, la seva velocitat i com volem que avancin (acosellem la forma automàtica després d'uns segons establerts). Per últim farem clic a APLICAR A TODAS.

3.- Per acabar decidirem el temps que tardarà cada diapositiva en sortir a partir de les seves diferents parts, i també l'interval entre les diferents diapositives. Per aixó:

 1. Farem clic a Presentación - Ensayar intervalos

A la part de sota a la dreta del monitor sortirà inmediatament una fletxa on anirem fent clic en el moment en què volem que apareixi cadascú dels diferents elements. Al final ens informaran del temps transcorregut i li podem donar la conformitat.

b) Podem veure com ens queda tota la presentació fent clic a Presentación - Ver presentación.

c) Podem guardar tota la configuració amb Archivo - Guardar

 

 

SI VOLEM AFEGIR MÚSICA DE FONS A LA NOSTRA PRESENTACIÓ

 

Abans de tot hem de gravar la música que volem incloure de fons durant tota la presentació:

 1. Farem doble clic a la primera diapositiva per deixar-la únicament al nostre monitor.
 2. Triem la peça musical que ens agradi, d'un CD de música per exemple, deixant el Reproductor de CD amb l'inici de la peça en PAUSA, a partir del moment desitjat.
 3. Fem clic a INSERTAR - PELÍCULAS Y SONIDO - GRABAR SONIDO.
 4. Donem un nom al nostre so. Amb molta rapidesa fem comencem el nostre reproductor (que el teníem en PAUSA) i a continuació al botó vermell.
 5. Quan volem que deixi de gravar donem al STOP o quadrat i farem clic a ACEPTAR.
 6. A la nostra primera diapositiva apareixerà un altaveu que podem moure a qualsevol lloc i que és un element més de diapositiva.

 7. Fem clic a Presentación - Personalizar animación, on descobrirem el nou element de so a la pestanya INTERVALO. Una vegada seleccionat, obrirem la pestanya CONFIGURACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN activant les sesgüents opcions si ens interessen:
  1. Reproducir según el orden de animación.
  2. Al reproducir: Continuar la presentación.
  3. Detener la reproducción: Después de ____ diapositivas (aquí escriure el nom total de diapositives de la nostra presentació)
  4. A la dreta podem activar "Ocultar después de la reproducción" si no volem que surti el dibuix de l'altaveu
  5. En aquesta mateixa finestra podem canviar l'ordre d'aparició dels diferents objectes de la nostra diapositiva (a dalt a l'esquerra) fent clic a les fletxes cap amunt a cap avall.
  6. Obrint la pestanya MÁS OPCIONES podem activar la casella "Repetir la reproducción hasta su interrupción" de forma que si la música escollida és dura menys que la nostra presentació, torni a començar fins que s'acabi tota la presentació.
 1. Podem veure com ha quedat tot fent clic a Presentación - Ver presentación.
 2. Si ens agrada hem de guardar tots els canvis fets (Archivo - Guardar)