Cicles Formatius de Grau superior:


Gestió forestal i del medi natural

Educació i control ambiental

En format 3x2 (3 cursos acadèmics-2 títols de grau superior)

 

Muntanyes properes de Pont de Suert

 

Gestió forestal i del medi natural

Durada: 2.000 h.(2 cursos acadèmics)
Formació en el centre educatiu: 1.617 h.
Formació en el centre de treball: 383 h.


ACCÈS:


- Títol de Batxiller
- Tècnic (FP-2) o equivalent
- Mitjançant curs pont

CURRÍCULUM:

Si vols saber els continguts curriculars (crèdits dels que es compon...)del cicle aquí (Família agrària -Mòduls profesionals)

Àrnica montana, una planta molt especial

ACTIVITATS FORMATIVES:

A part de la formació acadèmica, setmanalment programem les següents activitats:
- Treballs forestals en boscos propers a l’INS
- Sortides de reconeixement de flora i fauna (Parc Nacional d’Aigüestortes, Parc Natural de Posets, ...)
- Esports de natura (raquetes de neu, proves d’orientació, trajectes rutes de florfa i fauna,..)
- Visites a explotacions i instal·lacions agroforestals
A més a més, anualment es programa una visita formativa en algun Parc d'Espanya

SORTIDES PROFESSIONALS:

- Gestor silvícola i viverístic
- Responsable de maquinària
- Agent forestal
- Bomber forestal
- Gestor d’espais cinegètics i piscifactories
- Responsable en centres d’interpretació de la natura, de turisme rural i d’educació ambiental

 

Educació i control ambiental

Durada: 1 Curs acadèmic (Tras finalitzar el CFGS Gestió forestal i conservació del medi natural)
Formació en el centre de treball: 383 h.


ACCÈS:

- Títol de Batxiller
- Tècnic (FP-2) o equivalent
- Mitjançant curs pont

CURRÍCULUM:

Si vols saber els continguts curriculars (crèdits dels que es compon...)del cicle aquí (Família Seguretat i medi ambient-Mòduls profesionals)

SORTIDES PROFESSIONALS:

-Educador ambiental.
- Informador ambiental.
- Monitor d'educació ambiental.
- Documentalista ambiental.
- Guia ambiental.
- Programador d' activitats ambientals.
- Monitor de campanyes ambientals.
- Guia-intèrpret del patrimoni natural.
- Professional del servei de gestió ambiental.

- Tècnic en control d'espais naturals.
- Monitor de natura.
- Agent mediambiental o similar.
- Monitor d'equipaments ambientals.


Inici pàgina