En aquesta pàgina podeu trobar
les següents pàgines:

Andròmeda. Activitats CLIC de socials per als cicles mitjà i superior
Aproximació a l'univers i al sistema solar

Material que es troba recollit al Racó del Clic:

Andròmeda Cicle Superior
18 exercicis clic
Andròmeda Cicle Mitjà
12 exercicis clic
Els llops de mar
Vocabulari senzill relacionat amb temes de la mar i dels vaixells
La vida a l'edat mitjana. Els monestirs
El gòtic, el romànic, els cistercencs, els benedictins...

Podeu demanar el CD-Rom Andròmeda i us serà tramès sense cap despesa per la vostra part