{text}Una reflexió sobre el consum exagerat d'aigua


Consum d'aigua a la llar 

Moltes persones pensen que a la Terra hi ha molta aigua. Però la veritat és que amb les pluges no n'hi ha prou. Sacrifiquem els cursos naturals dels rius per emmagatzemar-la, tractar-la i distribuir-la a les llars, fàbriques, indústries...

plats.jpg (5282 bytes)Alguns rius no arriben a abocar les aigües al mar i d'altres només porten aigües putrefactes. S'ha alterat el cicle natural de l'aigua i corre perill el proveïment futur.

Amb una mica d'esforç, podríem reduir el consum a casa nostra a la meitat. No es pot estar sempre amb l'aixeta oberta.

L'aigua, un bé escàs

Un ciutadà europeu consumeix cada dia una mitjana de 3 litres d'aigua per cuinar i beure, més de 40 litres al wàter i 150 litres per a la higiene personal i de la llar (dutxes, banys, rentadores, rentaplats...).

Si a això hi afegim els 1.700 litres que li corresponen per indústries, serveis, etc., tindrem que el consum d'aigua per habitant arriba quasi a 2.000 litres d'aigua potable cada dia.

Això és un malbaratament. Un asiàtic en consumeix 200 litres, i un africà una mica menys. Cal tenir en compte, però, que el consum industrial d'aigua d'aquestes zones és mínim.

El consum d'aigua a la llar
 

Higiene personal : 51 %

Beure i cuinar : 10 %

Pot reduir-se'n el consum a més de la meitat

Les possibilitats d'estalvi són pràcticament nul.les.

 

Higiene de la llar : 31 %

Usos exteriors : 8 %

Pot reduir-se'n el consum a una tercera part

Pot reduir-se'n el consum a més de la meitat


Traduït a litres, la mitjana diària de consum d'aigua potable a casa nostra és d'entre 150 i 200 litres per persona: un total de 50.000 litres anuals. Es reparteixen de la següent manera:

    Beguda i cuina: 6 a 10 litres
    Rentar plats a mà: 7 a 9 litres

    Neteja: 7 litres

    Bugada: 32 a 40 litres

    Wàter: 40 litres

    Dutxa: 50 litres

    Bany: entre 90 i 120 litres

    Pèrdues: entre 3 i 10 litres

El consum amagat de l'aigua

Més del 85 % del consum diari d'aigua correspon a usos industrials, especialment de productes destinats a la llar o a l'ús personal. Aquestes dades ens mostren l'aigua que la indústria gasta diàriament per preparar algun d'aquests productes:
 

Producte

Consum d'aigua

4 litres de benzina  200 grams de plàstic  1 llauna de beguda  1 diari o revista

8 litres 233 litres 301 litres 438 litres

Els qui beuen més

Consum diari d'aigua per habitant en litres per persona a diversos llocs del món:


   


CEIP Silvestre Santaló
Av. Folch i Torres, 8.
17190 - SALT (El Gironès)
CORREU ELECTRÒNIC