{text}Una reflexió sobre el consum exagerat d'aigua


Tornar a utilitzar l'aigua   

riubrut.jpg (6615 bytes)Reutilitzar les aigües residuals és com si després de rentar-nos les mans aprofitéssim aquesta aigua per a regar un gerani.

Així, es poden reciclar aigües no potables, és a dir no aptes per al consum humà, per a usos per als quals no cal que ho sigui, com és el cas dels camps de golf, els jardins i el regadiu. Un exemple és el camp de golf de Platja d'Aro, que s'abasteix a través d'un sistema de regeneració que, al mateix temps, evita l'abocament d'aigües negres al mar.

També a la Costa del Sol on, en una franja costanera de tan sols 95 quilòmetres, es concentren 1 milió d'habitants i 28 camps de golf, 8 d'aquests ja es reguen amb aigües regenerades.

El mateix passa a les indústries, ja que en moltes ocasions resulta més rentable utilitzar les aigües que han sortit d'un procés per a un altre ús, sempre que la seva qualitat sigui suficient. 

També hi ha diferents experiències en ciutats que utilitzen aigües regenerades per regar els seus jardins. Aquesta pràctica, a més d'estalviar aigua, suposa una reducció en l'abocament d'aigües residuals. S'estima que les aigües del riu Tàmesi (a Londres) s'utilitzen per a entre 5 i 6 usos diferents abans de ser abocades.


CEIP Silvestre Santaló
Av. Folch i Torres, 8.
17190 - SALT (El Gironès)
CORREU ELECTRÒNIC