{text}Una reflexió sobre el consum exagerat d'aigua


Tornar a utilitzar l'aigua

Per entendre-ho, la reutilització d'aigües residuals és com si després de rentar-nos les mans aprofitéssim aquesta aigua per a regar un gerani. Aquesta pràctica consisteix en reciclar aigües no potables, és a dir no aptes per al consum humà, per a usos pels quals no cal que ho sigui, com és el cas dels camps de golf, els jardins i el regadiu.

Un exemple és el camp de golf de Platja d'Aro, que s'abasteix a través d'un sistema de regeneració que, al mateix temps, evita l'abocament d'aigües negres al mar. També a la Costa del Sol on, en una franja costanera de tan sols 95 quilòmetres, es concentren 1 milió d'habitants i 28 camps de golf, 8 d'aquests ja es reguen amb aigües regenerades.

En els processos industrials la reutilització és una pràctica freqüent ja que en moltes ocasions resulta més rentable utilitzar les aigües que han sortit d'un procés per a un altre ús, sempre que la seva qualitat sigui suficient.

També hi ha diferents experiències en ciutats que utilitzen aigües regenerades per a regar els seus jardins. Aquesta pràctica, a més d'estalviar aigua, suposa una reducció en l'abocament d'aigües residuals. S'estima que les aigües del riu Tàmesi s'utilitzen per a entre 5 i 6 usos diferents abans de ser abocades.


CEIP Silvestre Santaló
Av. Folch i Torres, 8.
17190 - SALT (El Gironès)
CORREU ELECTRÒNIC