Comarques de Catalunya (CM03) / Continguts

7

8

Pac 3. Les comarques de costa

 

Trencaclosques / costa01.puz

{comcosta.gif}

Associació / identificació / costa02.ass

Descobreix sis comarques litorals de Catalunya

Alt Empordŕ

La Selva

El Maresme

El Baix Llobregat

El Tarragončs

El Montsiŕ

La Vall d’Aran

El Pallars Jussŕ

L’Alt Urgell

El Solsončs

La Cerdanya

El Ripollčs

El Pla de l’Estany

El Girončs

Osona

El Vallčs Oriental

El Bages

La Segarra

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

 

Associació / identificació / costa03.ass

Troba les depressions i serralades que hi ha al relleu de la costa catalana

Serralada Prelitoral

Depressió Prelitoral

Serralada Litoral

Depressió Litoral

Les Guillaries

Serra del Montsant

No

No

 

Sopa de lletres / costa04.sop

Troba sis formes de relleu de les comarques de costa

COLLESORLA / GARRAF / MONTNEGRE / MONTSENY / MONTSERRAT / GAVARRES

 

Associació / identificació / costa05.ass

Quins d’aquests rius neixen prop de la costa?

Llobregat

Ebre

Ter

Muga

Francolí

Segre

Noguera Pallaresa

Besňs

Tordera

No

No

No

Si

Si

No

No

Si

Si 

 

Associació / identificació / costa06.ass

Quins d’aquests rius desemboquen a la Mediterrŕnia formant un delta?

Llobregat

Ebre

Ter

Muga

Francolí

Segre

Noguera Pallaresa

Besós

Tordera

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

 

Sopa de lletres / costa07.sop

Troba vuit rius catalans que desemboquen a la Mediterrŕnia

TER / LLOBREGAT / FLUVIA / MUGA / BESŇS / FRANCOLÍ / TORDERA / EBRE

 

Activitat de text / ordenar paraules / costa08.txa

 

En el clima mediterrani, propi de les comarques de costa, els estius són calorosos i secs, i els hiverns, suaus.

Les pluges són escasses, i les més abundants es produeixen a la primavera i a la tardor, sovint en forma torrencial.

La típica vegetació mediterrŕnia estŕ formada per alzines, alzines sureres, pinedes, margalló i llentiscles.

A Catalunya hi ha dotze comarques litorals. Totes aquestes comarques estan en contacte amb la mar Mediterrŕnia.

 

Associació / resposta escrita / costa09.ass

Escriu la resposta correcta

A l’estiu el clima mediterrani és (calorós / temperat)

A l’hivern el clima mediterrani és (suau / fred)

Les pluges del clima mediterrani són (escasses / abundants)

Els arbres típics de les comarques de costa són (alzines i pinedes / alzines i roures)

Quantes comarques litorals hi ha a Catalunya? (dotze / catorze)

Quant a població, les comarques litorals són les més (poblades / despoblades)

Calorós

Suau

Escasses

alzines i pinedes

dotze

poblades

 

Trencaclosques / costa10.puz

Refés el trencaclosques

 

Associació simple / costa11.ass

Associa cada comarca amb la seva capital. Observa els noms

Alt Empordŕ

Baix Empordŕ

La Selva

Maresme

Barcelončs

Baix Llobregat

Garraf

Baix Penedčs

Tarragončs

Baix Camp

Baix Ebre

Montsiŕ

Figueres

La Bisbal d’Empordŕ

Santa Coloma de Farners

Mataró

Barcelona

Sant Feliu de Llobregat

Vilanova i la Geltrú

El Vendrell

Tarragona

Reus

Tortosa

Amposta

 

Associació de resposta escrita / costa12.ass

Escriu la resposta correcta

Les comarques de costa són les més (poblades / despoblades) de Catalunya

Molta gent de les grans ciutats va a viure als pobles del litoral (cert / fals)

Entre el Barcelončs, el Maresme i el Baix Llobregat reuneixen la meitat de la població catalana (cert / fals)

L’agricultura, la pesca, el turisme i la (ramaderia / indústria) són les principals activitats econňmiques

Durant els mesos d’estiu la població augmenta molt degut al (bon temps / turisme)

Poblades

Cert

Cert

Indústria

Turisme

 

Trencaclosques d’intercanvi / costa13.puz

Repassa les comarques de Catalunya {comarcat.gif}