La literatura popular al llarg del temps: des de l'Edat Mitjana fins al segle XIX

 

Presentació: què feia el poble?        Literatura popular a l'Edat mitjana (teatre i poesia)

Literatura popular a l'Edat moderna (teatre i poesia)     Literatua popular al segle XIX

 

El poble no escrivia, però imaginava i cantava 

La transmissió de la cultura que va anar generant el poble ha estat, durant segles, bàsicament oral; la lectura i l’escriptura són avenços als quals el poble va accedir tardanament. Aquest és el motiu pel qual molts materials s’han perdut.

D’ençà de l’Edat Mitjana, sempre hi ha hagut autors anònims que mitjançant la cançó, la poesia, el teatre i, fins i tot, la novel·la, han transmès l’opinió del poble sobre fets concrets. Tant s’expressaven sentiments religiosos (nadales, Misteris, Passions, Pastorets…), com amorosos, històrics i polítics (cançons de pandero, gloses, romanços…), o també temes mítics (rondalles i llegendes…).

Ja en l’època moderna, a partir del segle XVI, el poble va manifestar les seves fidelitats i els seus odis a través de romanços que es van fer populars per via oral (Els segadors) o bé mitjançant cançons anomenades de cec o de canya i cordill, que es cantaven acompanyades de dibuixos descriptius de les històries.

Al segle XIX, els romàntics, com Manual Milà i Fontanals (1818-1884) i Marià Aguiló (1825-1897), que es van dedicar a transcriure allò que cantava el poble, van ser figures clau per a la preservació de moltes d’aquestes manifestacions. Després, Antoni Maria Alcover (1862-1932), Valeri Serra i Boldú (1875-1938), Joan Amades (1890-1959), Enric Valor (1911-2000), etc., van seguir la seva tasca en el camp rondallístic i llegendari.

Al segle XIX, amb l’arribada dels ideals romàntics i al Revolució Industrial, Les masses obreres van imprimir i difondre àmpliament pamflets, novel·les i cançons que denunciaven estats d’injustícia provocats per guerres o revolucions.

La literatura popular preindustrial continuava viva. Bona prova d’aquest fet és que cantants i escriptors actuals la reelaboren i la interpreten, i que espectacles com el Misteri d’Elx després de segles segueixen mobilitzant anualment centenars de persones.  

tornar inici pàgina

 

Edat Mitjana

a.  El teatre.

El teatre medieval va néixer a les esglésies, com una extensió de les celebracions litúrgiques. La llengua utilitzada en un principi, com és obvi, va ser el llatí. Lentament, les representacions van sortir dels recintes sacres i es van traslladar a les places públiques i als carrers, on van esdevenir aviat espectacles destinats a un públic molt més ampli.

A l’Edat Mitjana, el teatre era un espectacle integrat per molts elements, i el text literari, n’era un més. El text es barrejava i es confonia amb la dansa, el cant, la música, la tramoia, els decorats i la disposició de l’escenari.

Del teatre profà, el que es feia al marge de l’església, pràcticament no se’n conserva res; se sap, però, que es basava en els jocs o entremesos. Al segle XIV, alguns joglars es guanyaven la vida com a actors professionals a les festes reials. A partir del segle XVI se’n conserven mostres prou interessants.

Del teatre religiós, en canvi, el més popular, se’n conserven mostres ben variades:

-         El cicle de Nadal, que tractava de temes derivats dels Evangelis, i del qual es conserven dues mostres ben actuals: Els Pastorets i el Cant de la Sibil·la, cantat sobretot als pobles de Mallorca.

-         El cicle Pasqual, que recollia textos relacionats amb la passió, la mort i la resurrecció de Jesucrist. En són exemples actuals les Passions, que es representen a Olesa de Montserrat, Esparreguera, Cervera, Ulldecona..., o la Dansa de la Mort de Verges, part destacada d’una representació sacra molt més àmplia.

-         El cicle de l’Assumpció de Maria, obres basades sobretot en els evangelis apòcrifs. La mostra més representativa és el Misteri d’Elx, sobre la mort i ascensió al cel de la Mare de Déu, catalogat com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO, que encara es pot veure cada any el 14 i el 15 d’agost a la ciutat valenciana.

-         El cicle hagiogràfic, que tracta de les vides de sants i les tradicions religioses, com ara el Sermó del bisbetó, o les consuetes, funcions sagrades representades en festivitats assenyalades a les esglésies i convents.  

tornar inici pàgina

b.  La poesia.

La poesia popular va tenir una vida completament diferent de la culta. Eren cançons d’autors anònims, amb un to, un llenguatge i uns referents culturals lligats al context que les havia vist néixer. Transmeses oralment, van ser objecte de reelaboracions al llarg del temps i no van ser recollides per escrit, tret d’algunes mostres contingudes en la traducció catalana del Decameró (1429), de Boccaccio:

                                      Ai amic, mon dolç amic!

                                      Somiat vos he esta nit.

                                               ¿Què em faré, lassa?  

tornar inici pàgina

 

Edat moderna (segles XVI-XVIII)

a.  El teatre.

A partir del segle XVI, l’extensió dels entremesos medievals va ser amplíssima. A Catalunya, van prendre el nom de sainets. Eren peces dramàtiques breus, escrites en vers o en vers i prosa que se solien representar com a complement o intermedi d’una obra més llarga i que descrivien els costums de les classes socials a les quals anaven destinades.

b. L a poesia.

A partir del segle XVI, la poesia es va manifestar a través d’una gran varietat de gèneres: els goigs, cants dedicats a sants i marededéus; les nadales; les cançons de pandero i les glosses, que tractaven temes amorosos, de treball o bressol, i els romanços, el més conreat i popular. Entre els títols més populars destaquen: El comte Arnau; La presó de Lleida; Catalunya, comtat gran; Bac de Roda; El mariner i L’hereu Riera. De tots, només els goigs ens han pogut arribar per escrit. Quant als altres gèneres esmentats, algunes mostres van ser catalogades i editades a la segona meitat del segle XIX.  

tornar inici pàgina

 

El segle XIX

La Revolució Industrial també va afectar la literatura popular, tot i que va deixar inalterats alguns gèneres de tradició oral. Sobretot la poesia i el teatre van veure modificades les seves estructures perquè es van adaptar als nous propòsits de divertir i criticar les formes polítiques i socials i reivindicar els drets de la nova classe obrera.

A banda de la poesia de temàtica política, la majoria de cançons populars ens han arribat en castellà i tenen procedència diversa: d’Europa (jotes, boleros, cant andalús, polques, valsos, masurques, rigodons) i d’Amèrica (havaneres i tangos). Només l’havanera va crear una tradició – en català i en castellà- que ha arribat fins als nostres dies.

Ha estat important l’aportació de Josep Anselm Clavé (1824-1874), que va concebre la idea de culturalitzar la classe obrera mitjançant la música i el cant coral. Va ser autor d’una extensa i popular llista de cançons (La Maquinista, Sota de l’om, Les flors de maig...).

En el teatre, els gèneres preferits van ser els entremesos ( a les Illes) i els sainets (País Valencià i Catalunya), escrits amb una llengua dialectal, de gran expressivitat i vivesa, amb l propòsit de divertir un públic analfabet.

En aquest segle van néixer dos gèneres nous: el periodisme i la novel·la. La menestralia, enfront de la burgesia refinada, va produir i consumir unes publicacions periòdiques escrites “amb el català que ara es parla”. La primera mostra va ser el Diari de Buja (1812) a Ciutat de mallorca; després van aparèixer El Mole (1837) i La Donsaina al País Valencià, i Un Tros de Paper (1865) i El Noi de la Mare (1866), a Catalunya.

Les novel·les populars van començar a aparèixer en forma de fulletó en diaris i revistes. Una de les novel·les que va tenir més èxit va ser Història dels amors d’en Nofre i la Marieta.

 

tornar inici pàgina                                        anar a l'índex