Construcció del coet
 

Es pot fer amb una ampolla de refresc gasós i posar-li alerons enganxats per a donar-li estabilitat.

 

Cadascú que s’espavili.

Poseu-hi la vostra imaginació!! 

 
El llançador
 

És l’estri que permet

 • Subjectar el coet  en posició vertical.
 • Introduir aire a pressió provenint d’una manxa.
 • Evitar la sortida de l’aire
 • Permetre la sortida de l’aigua i de l’aire de manera instantània en el moment desitjat
 

Construcció del llançador

Què necessites?

 • 1,30 m de tub de canonada de PVC de 2 cm de diàmetre
 • 3 taps del mateix material i del mateix diàmetre
 • 1 vàlvula del pneumàtic de bicicleta "mountain bike"
 • 2 T femelles per a  connectar el tubs
 • 2 connectors amb un cantó femella i l'altre mascle amb rosca
 • 1 connexió femella sense rosca
 • Cola per enganxar PVC
 • Araldit
 • Teflón
 • 2 abraçadores metàl·liques i diferents abraçadores de plàstic
 • Un toròide
 • 3 cm tub de PVC de 4 cm de diàmetre

Els plànols

 

La part davantera base

 • Primer forada un tap i posa-hi la vàlvula. Enganxa-la amb araldit
 • Uneix el tap-vàlvula a un tub de 30 cm
 • Uneix un tap normal a un altre tub de 30 cm.
 • Uneix els dos tubs a una T amb rosca.

Part davantera base

Part davantera, a l'esquerra la vàlvula , al mig una T amb rosca, a la dreta un tap

Vàlvula
T amb rosca
Tap
 

Part del darrera de la base

 • Uneix a un tub de 20 cm la part femella del connector
 • L'altre extrem uneix-lo a una T amb rosca.
 • Uneix un tap a un tub de 40 cm i l'altre extrem a la T amb rosca.

L'alçat
La part més complicada del muntatge, sobre tot fer la ranura per posar-hi l'anella toroïdal

 • Uneix a un tub de 20 cm la part femella- mascle amb rosca
 • Per l'altre extrem uneix-lo a una connexió.
A l'esquerra connexió femella amb mascle amb rosca, al mig T amb femella amb rosca , a la dreta un tap.
Connexió femella-mascle  
Abraraçadores i connexió
Detall del toròide
Tot a punt
 

Coet a punt de llançament

Un cop tenim la llançadora a punt ja podem posar-hi el coet. El tub de 40 cm  serveix per a subjectar be l'ampolla.
Fent pujar el tub l'ampolla quedarà totalment subjecte.
 

Coet amunt !!

Només cal inflar-lo a uns un 3 Pa i baixeu el tub de seguretat.

Per a més informació
http://www.h2orocket.com/topic/links/websites.html

  Tornar a Fisbric