Materials didàctics

En aquesta secció es recullen diferents materials didàctics que el departament ha generat pels seu alumnes dels diferents cursos

Curs sobre successions:

0 Portada

1 Successions

2 Progressions

3 Límits de successions

4 Operacions i límits entre successions

5 Càlcul de límits de successions

Iniciació a les funcions:

1 Conceptes bàsics

2 Funcions simples

3 Funcions lineals i quadràtiques

Límits i continuïtat en funcions:

1 Límits i continuïtat

2 Límit a l'infinit

3 Límits i operacions entre funcions

4 Càlcul efectiu de límits

Apunts per crèdits variables:

1 Fotons electrons i altres membres de la família

Col·leccions d'exercicis i problemes:

1 Dossier per a 1r d'ESO, operacions i problemes

2 Exercicis pel 1r trimestre de 3r d'ESO

3 Radicals

4 Combinatòria

5 Probabilitat

6 Probabilidad

7 Màxims i mínims

8 Progressions aritmètiques i geomètriques

Fonaments:

0 Índex

1 Conjunts i enunciats

2 Relacions

3 Aplicacions i operacions

4 Estructures algebraiques

5 Espais vectorials