Gràfiques i equacions de paràboles

Es tracte de veure la relació de les gràfiques de les funcions quadràtiques amb les seves equacions, els seus coeficients i els seus zeros. Podeu veure-ho triant una de les tres formes d'expressar les funcions, o bé les tres formes a la vegada: