Introducció a l'OpenOffice Impress

Joan Queralt i Gil

CFA Palau de Mar
    

Tots els textos que trobareu aquí són d'elaboració pròpia i llur utilització està sotmesa a mantenir el Dret d'autoria segons la Llicència d'atribució de Creative Commons 1.0

Per això els podeu utilitzar lliurement però citant el nom de l'autor i fent-li arribar les vostres impressions.


Sumari
1. Fem una diapositiva
1.1. Conceptes bàsics de les presentacions
1.2. Obrim una presentació
1.3. Creem una presentació nova
1.4. Formatat del text
1.5. Desem el nostre treball
1.6. Personalitzem el programa
2. Fem una presentació
2.1. Canviem el mode de visualització
2.2. Treballem amb les diapositives d'una presentació
2.2.1. Inserim una diapositiva nova
2.2.2. Dupliquem diapositives
2.2.3. Suprimim una diapositiva
2.3. Patrons de diapositives
2.4. Apliquem una plantilla de disseny
3. Fem una diapositiva amb imatges
3.1. Inserim imatges
3.1.1. Col·leccions d'imatges
3.1.2. Inserim una imatge a la diapositiva
3.2. Els quadres de text
3.2.1. Què són
3.2.2. Tipus de quadres de text
3.2.3. Com afegir text a una diapostiva
3.3. Canviem l'aparença del text
3.4. Editar els quadres de text i d'imatges
4. Fem una diapositiva amb gràfics i autoformes
4.1. Diagrames
4.1.1. Quina utilitat tenen?
4.1.2. Inserim un diagrama
4.1.3. Les nostres dades al diagrama
4.1.4. Modifiquem el diagrama
4.2. Autoformes
4.2.1. Possibilitats que ens ofereixen
4.2.2. Com inserim autoformes?
4.2.3. Modifiquem les autoformes
4.3. Alineació i plànols d'una diapositiva
4.3.1. Alineem els objectes d'una diapositiva
4.3.2. Els plànols d'una diapositiva
5. Animem la presentació
5.1. Efectes d'entrada
5.1.1. Per a què serveixen?
5.1.2. A què s'apliquen?
5.1.3. Com animar els objectes?
5.1.4. Apliquem un so
5.1.5. La seqüència d'aparició
5.2. Transicions entre diapositives
5.2.1. Efecte de transició
5.2.2. Tipus de transició
5.3. Presentacions interactives
6. Publiquem la presentació
6.1. Últims detalls abans de la publicació
6.1.1. Revisem l'ortografia
6.1.2. Assagem els intervals
6.1.3. Ocultem diapositives
6.2. Sortides d'una presentació
6.2.1. Presentacions en pantalla
6.2.2. Presentacions impreses
6.2.3. Presentacions a la Xarxa
A. Crèdits
A.1. DocBook
A.1.1. Què és DocBook?
A.1.2. Transformar DocBook
A.2. Editar XML
A.2.1. emacs
A.2.2. Quanta
A.3. Produir HTML i PDF
A.4. Les fonts
Índex de taules
2-1. Modes de visualització