Com fer un qüestionari a suporttelematic.net

Joan Queralt Gil jqueralt at pie.xtec.es

Un qüestionari a Moodle no és altra cosa que una activitat didàctica que reuneix un seguit de preguntes. L'avantatge és que en un qüestionari es pot fer que aquestes preguntes es realitzin aleatòriament, que les respostes apareguin també a l'atzar cada cop que es fa, que es recullin les puntuacions de cada estudiant, que es faci un retorn immediat del resultat a l'estudiant (amb la puntuació aconseguida i els comentaris que el professorat vulgui fer) així com altres característiques que veurem tot seguit.

Per fer un qüestionari cal seguir aquests passos:

entrar al curs
afegir un nou qüestionari
editar el qüestionari
  crear una categoria de preguntes
  comprovar que ha estat creada la categoria
crear preguntes
afegir preguntes al qüestionari

1.- entrar al curs

Ens identifiquem al sistema i, un cop haguem entrat amb el nostre nom d'usuari i contrasenya, ens adrecem al curs que volem editar i del que som professors. A continuació premem el botó Activar edició per poder crear activitats. Ens apareixerà una pantalla com aquesta on a la setmana/tema desitjat apareix el menú Afegeix... del que triem Qüestionari:

2.- Afegir un nou qüestionari

Se'ns obre una pàgina que ens permet configurar el tipus de qüestionari. Es pot trobar informació més detallada de cada opció fent clic al botó que trobareu al costat de cadascuna.

Passegeu el ratolí sense fer clic per sobre cada opció de la imatge per veure què fa:

Escriviu el nom del qüestionari que veurà l'estudiant Escriviu les instruccions que vulgueu donar als estudiants Dia i hora a partir del qual es pot respondre Dia i hora en què es deixarà de poder respondre Canvia l'ordre en què són presentades les preguntes en cada intent Canvia l'odre de les respostes dins de cada pregunta en cada intent Nombre de vegades que l'estudiant pot respondre Només es responen les preguntes mal contestades en intents anteriors Trieu entre la mitjana dels intents o la nota més alta Escriviu els comentaris per fer el retorn a l'estudiant Marqueu NO si voleu fer un examen; SÍ per exercicis amb retorn Per més d'un intent permet a l'estudiant corregir els errors marqueu el valor de la nota màxima clic per acceptar les opcions seleccionades

3.- editar el qüestionari

Apareix una pantalla per afegir les preguntes al qüestionari:

El sistema permet crear una base de dades amb preguntes classificades per categories i utilitzar en un qüestionari preguntes procedents de diferents categories. El més corrent, tanmateix, és que per a cada curs o tema creem una categoria sota la qual classificar les preguntes.

Per això ara, atès que encara no tenim cap categoria creada, creem una categoria:

3.1.- crear una categoria de preguntes:

Fem clic al botó Editar categories per afegir-ne una de nova i ens apareix aquesta pantalla:

Omplim els camps:

categoria el nom curt que la identificarà, p.ex: c46 aval, s24 exam
informació sobre la categoria una senzilla descripció per recordar, en altres casos, el contingut
publicar deixeu-ho a Sí per compartir les preguntes

Cliquem el botó Guardar canvis

3.2 comprovem que ha estat creada la categoria i continuem l'edició del qüestionari

Ens apareix la pantalla que confirma que s'ha creat la nova categoria

Un cop comprovat que tot és correcte, premem el botó Tornar a l'edició del qüestionari per afegir-hi preguntes.

NOTA: Aquest procés de creació de categories només cal fer-lo una vegada. En el proper qüestionari que fem, si ja tenim creada la categoria de preguntes, ens saltarem el pas 3 i anirem directament al pas 4, és a dir, a afegir-hi preguntes.

4.- crear preguntes

Tornem a la pantalla d'edició del qüestionari, però ara ja podem triar una categoria de preguntes sota la qual afegir-les. Cliquem al menú desplegable Triar... al costat de Categoria, seleccionem la nostra i premem el botó Mostrar:

Ens apareix la llista de preguntes d'aquesta categoria (el primer cop, quan acabem de crear la categoria, ens diu que no n'hi ha cap):

I ara ja podem redactar-les:

Triem el tipus de pregunta (Opcions múltiples, V/F, resposta curta, etc) fent clic a la fletxa del menú desplegable encapçalat per  Opcions múltiples i premem el botó Crear una nova pregunta.

Apareix la pantalla d'edició de la pregunta (Passegeu el ratolí sense fer clic per sobre cada opció de la imatge per veure què fa):

surt automàticament però podem canviar-la manualment escriviu un nom curt però descriptiu per recordar-lo després redacteu clarament la pregunta i useu l'editor per formatar-la pugeu imatges a través d'Administració->Fitxers i les podreu fer aparèixer a les qüestions surt automàticament primera resposta poseu el 100% a la resposta corecta i res a les falses escriviu aquí el retorn que tindrà l'estudiant amb la correcció

Un cop redactat feu clic al botó Desar canvis i tornareu a la pàgina d'edició del qüestionari.

Observeu que a mesura que teniu preguntes fetes van apareixent a la llista de la categoria:

Aquesta llista ens informa del tipus de pregunta (a través d'una icona intuïtiva ) i ens permet esborrar-la o editar-la.

5.- afegir preguntes al qüestionari

Un cop tenim un nombre suficient de preguntes les reunim en un qüestionari. Per incloure-les primer hem de seleccionar-les tot fent clic al quadret de l'esquerra del nom sota l'encapçalament Seleccionar (pensem que en una categoria hi poden haver moltes preguntes, posem 200, però al qüestionari només n'hi volem posar, diguem, 10):

Un cop seleccionades les preguntes que volem incloure en aquest qüestionari premem el botó <<Afegir la selecció al qüestionari i observem que ara apareixen a la part esquerra de la pantalla d'edició del qüestionari:

Des d'aquí podem canviar l'ordre en què poden aparèixer les preguntes o el valor assignat a cada pregunta dins del qüestionari.

Per acabar el procés fem clic al botó Guardar tot el qüestionari.