Joan Queralt i Gil

inici programari reflexions
x imprimir
x imprimir
Tots els textos que trobareu aquí són d'elaboració pròpia i tenen © 

Tanmateix els podeu utilitzar lliurement si, a canvi, em feu arribar les vostres impressions.

 

Mòdul telemàtic de GES: 

L'aire que respirem

Mòdul per impartir de forma telemàtica sobre el camp de la Meteorologia. Àrea de les Matemàtiques, ciències i tecnologia. Idioma català.

 

Programa del mòdul
Activitats d'ensenyament/aprenentatge i calendari
Text1: De què està fet l'aire?
Text2: L'aire pesa
Text 3: La humitat atmosfèrica

Ciències naturals:

El nostre cos

Apunts de ciències naturals sobre el cos humà. Al final de cada tema hi ha activitats d'avaluació per als estudiants. Àrea de les Matemàtiques, ciències i tecnologia. Idioma català.

 

Transport intern (el sistema circulatori)
Intercanviar gasos (l'aparell respiratori)
Comunicacions internes (el sistema nerviós)
Eliminar residus (l'aparell excretor)
Obtenir matèria i energia (l'aparell digestiu)
El moviment: motors i palanques (el sistema esquelètic)

Exercicis d'estadística

Exercicis d'estadística bàsica.  Es treballen els procediments de la tabulació de les dades i el seu tractament i interpretació. Els conceptes inclosos són la freqüència absoluta, la relativa, la moda, la mitjana, la desviació mitjana i la desviació típica. Es fan gràfics de sectors circulars, histogrames i diagrames de barres.
descarregar

El món dels microbis

Apunts i activitats per a introduir-se al món dels microbis. S'introdueixen els conceptes més bàsics i es proposen activitats de tipus obert. Pensat per al 3er nivell de formació instrumental.
descarregar

Química: l'estudi de la matèria

Apunts i activitats introductoris de l'estudi de la matèria. Àrea de les Matemàtiques, ciències i tecnologia. Idioma català. Nivell inici de GES.
descarregar