Introduction
Task
Process
Evaluation
Credits
Teacher Page
Home

 

El dossier del dia del meu naixement

Una WebQuest per Cicle Mig i Cicle Superior

Disseny de

Jordi Querol i Joval (basat en un original extret de http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/EJEMPLO3.htm)

 

         Diseny basat en una plantilla de The WebQuest Page