WEBS, ARTICLES, LLIBRES I ALTRES 

ARTICLES LLIBRES ALTRES  
Nota: Tenim alguns exemplars de les revistes Perspectiva Escolar i Impresiones, així com del catàleg que l’Institut Britànic va editar per l’exposició de cartells que va fer. Inclou l’article original en anglès de M. Warner abans esmentat. Si en voleu, mailejeu-nos.