BIBLIOGRAFIA
BATLLORI, M. (1987) Ramon Llull. Barcelona: Nova Art Thor (Gent Nostra). 

BATLLORI, M. (1994) Ramon Llull en el món del seu temps. Barcelona: Rafael Dalmau. 

CARRÉ, A. (ed.) (1995) Narracions breus. Ramon Llull. Madrid. bruño 

LLULL, R. (1980) Llibre d'Amic i Amat. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (El tinter dels clàssics, 27). 

LLULL, R. (1980) Llibre de l'Ordre de Cavalleria. Barcelona: Edicions 62 (Ed. M. Gustà). 

LLULL, R. (1980) Llibre de Meravelles. Barcelona: Edicions 62 (MOLC, núm. 36; Ed. M. Gustà, M., Pròl. de J. Molas).

 
LLULL, R. (1982a) Exemples extrets del 'Llibre de les Bèsties'. Barcelona: Salvatella. 

LLULL, R. (1982b) Llibre d'Evast e Blanquerna. Barcelona: Edicions 62 (MOLC, 82). 

LLULL, R. (1982c) Llibre de les bèsties. Barcelona: L'Atzar (Adapt. d'A. Rúbies) . 

LLULL, R. (1986) Llibre de les bèsties. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Llibres del sol i de la lluna, 16). 

LLULL, R. (1991) Llibre de les bèsties. Barcelona: Barcanova (Ed. de M. Vallès). 

LLULL, R. (1993) Llibre de Meravelles. Barcelona: Teide (Tria de clàssics, 2; Ed. d'A. Soler). 

RACIONERO, L. (1985) Raimon o el seny fantàstic. Barcelona: Laia. 

RIQUER, M. de (1964) Història de la Literatura Catalana, I. Barcelona: Ariel. 

ROMEU, J. (1988) Ramon Llull. Poesies. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Ramon Llull, ciència i acció. (1994) Barcelona: Fundació Videoteca dels Països Catalans [vídeo] http://www.jbi.hioslo.no/2c11/llull.htm 
http://www.bitel.es/monestir.miramar 
http://www.bitel.es/dir~miramar/raymond.htm