CRONOLOGIA DE RAMON LLULL
 
Any Vida i viatges Principals obres Cultura Història
1232/1235 Neix a Ciutat de Mallorca --- --- Inici de la conquesta de València
1235 --- --- Llibre de la sabiduría dels profetes d'Ibn Arabí Conquesta d'Eivissa i Formentera
1256 Patge del príncep Jaume --- --- ---
1257 Es casa amb Blanca Picany --- Creació de la Sorbona ---
1263 Visions de Crist crucificat. Abandona la família --- --- ---
1265 Peregrina a Terra Santa. Estudia a Mallorca i aprèn àrab i llatí --- Neix Dante Alighieri. Neix Ramon Muntaner Creació del Consell de Cent
1267 --- --- Summa Theologica de Tomás d'Aquino ---
1272 --- Llibre de contemplació en Déu --- ---
1275 --- Llibre de l´ordre de la caballeria --- ---
1276  Funda el monestrir de Miramar --- --- Mor Jaume I, Jaume II rei de Mallorca i Pere el Gran rei de Catalunya, Aragó i València
1279 Viatja a Roma, Jerusalem, Egipte, Ceuta, l'Àndalus i Perpinyà --- --- ---
1283 Viatja a Montpeller Blanquerna, que inclou el Llibre d'Amic e Amat Crònica de Bernat Desclot ---
1285 Viatja a Bòlonia --- --- ---
1287 Viatja a Roma --- --- Conquesta de Menorca
1288 Viatja a París Llibre de maravelles, que inclou el Llibre de les bèsties --- ---
1289 Estada a la Sorbona --- Creació Universitat de Montpeller. Crònica General d'Alfons X el Savi Creació de la Diputació del General o Generalitat
1290 Viatja a Gènova i Roma Arts inventiva veritatis. Llibre de Sancta Maria Creació Universitat de Lisboa ---
1292 Té una crisi depresiva --- --- ---
1293 Viatja a Roma, Gènova, Nàpols i Tunis --- Vita Nuova de Dante ---
1294 Viatja a Barcelona Taula general Mor R. Bacon ---
1295 Viatja a París --- --- ---
1296 Viatja a Roma Arbre de sciència --- ---
1297 Professor de la Universitat de Paris Tractat d'astronomia --- ---
1299 Viatja a Barcelona Llibre de nova geometria Inici obres Catedral de Barcelona ---
1300 Viatja a Xipre i Armènia Rethorica nova Fundació Estudi General de Lleida ---
1303 Viatja a Montpeller --- --- ---
1305 Viatja a Barcelona, París, Montpeller, Lió i Mallorca  Ars magna generalis ultima --- ---
1306 --- --- Dante Alighieri inicia la Divina comèdia ---
1307 Viatja a Bugia (Algèria) on és torturat --- --- ---
1308 Viu a Pisa --- Mor Duns Scoto ---
1309 Viatja a Avinyó --- --- ---
1310 Reconeixement a París --- --- ---
1313 Viatja a Sicília i Tunis --- Neix Bocaccio ---
1315 Mor a ciutat de Mallorca  --- --- ---