Editorial: Rafael Dalmau - Episodis de la història - Barcelona

Any publicació: 1979

Edició:

Pàgines: 56

Escrit: -

Impremta: Rafael Salvà - Barcelona

Copyright: J. B. Xuriguera

Pròleg de: L'autor

Portada: -

Dimensions: 168 x 119 mm

Breu resum: L’autor es formula la pregunta: És veritat tot allò que trobem en els llibres d'història? . Sota aquest prisma tracta sobre: els romans; els ilergetes; el comtat d’Urgell i els comtes d’Urgell.

 

L'ALTRA CARA DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA