MATERIAL DE L’EXPOSICIÓ, tipus “A”:

* 3 plafons: “Presentació” , ” l’Home”  i “l’Escriptor”. de paper fotogràfic encapsulat, enrollable i amb peus telescòpics d’alumini, amb bosses per trasportar.ho, de dimensions 180 x 80 cms.,  o el mateix en format cartó-pluma de 200 x 80 cms..   -imatge-

* 20 PORTA-RETRATS de 60 x 50 cms.  (numerats a l’esquena) i explicant amb fotos, documents, programes, premsa ... la seva vida i obra.
Dividida en 4 etapes:
1ª etapa.- “ELS INICIS, de 1908 a 1938”  (4 porta-retrats nºs. 1 - 2 - 3 i 4)
2ª etapa.- “L’EXILI A FRANÇA, de 1939 a 1948”  (4 porta-retrats nºs. 5 - 6 - 7 i 8)
3ª etapa.- “EL RETORN I LA DIFÍCIL ADAPTACIÓ, de 1949 a 1963”  (4 porta-retrats nºs. 9 - 10 - 11 i 12)
4ª etapa.- “LA CONSOLIDACIÓ, de 1964 a 1987”  (8 porta-retrats nºs. 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 i 20)

* 6 suports de fusta (de 115 x  23 cms), per exposar els llibres, amb protectors de plàstic per evitar que es puguin treure els llibres dels suports anteriors. -imatge-
 (poden posar-se sobre qualsevol superfície plana (cavallets de fusta, taules, etc).

* 49 llibres publicats de l’autor.

* 10 rètols plastificats (21,.5 x 14 cms): “Els inicis, de 1908 a 1938”;  “L’exili a França, de 1939 a 1948”;”El retorn i la difícil adaptació, de 1949 a 1963” i “”La consolidació, de 1963 a 1987”; “Novel·la”; “Poesia”; “Teatre”; “Assaig històric” “Lingüística” i “Altres”.

* Pot completar-se amb l’exposició d’objectes personals (ploma estilogràfica, ulleres, rellotge,..), convenientment protegits (vitrines) i vigilats.

* Presentació o conferència per part del doctor Josep Camps i Arbós, a convenir i duració segons circumstàncies.

* Pot completar-se amb la lectura de fragments escollits.