Editorial: Arimany - Barcelona

Any publicació: 1968

Edició: -

Pàgines: -

Escrit: -

Impremta: -

Copyright: -

Pròleg de: -

Portada: -

Dimensions: -

Breu resum: Treball encarregat per Editorial Arimany de Barcelona que va ser totalment enllestit per l’autor i lliurat a Editorial Arimany, si bé mai més se’n sabé rés més, ni del pagament estipulat, ni de la seva publicació. 

 

DICTIONAIRE PRACTIQUE CATALAN - FRANÇAIS