Editorial: Millà - Col. Catalunya Teatral - Barcelona

Any publicació: 1981

Edició:

Pàgines: 51

Escrit: -

Impremta: Cochs Indústria Gràfica - Barcelona

Copyright: J. B. Xuriguera

Pròleg de: L'autor

Portada: -

Dimensions: 170 x 122 mm

Breu resum: Projecte de construcció d’una “ciutat nova” per part d’un ric propietari i els efectes que té sobre la seva família.

 

LA CIUTAT NOVA (Comèdia en tres actes)