Autor: Cornelio Nepote

Versió: Joan Baptista Xuriguera

Editorial: Iberia - Col. Obras Maestras - Barcelona

Any publicació : 1963

Pàgines: 173

Impremta: Gràfiques Diamant - Barcelona

Copyright: Editorial Iberia, S.A.

Pròleg i notes: Emiliano M. Aguilera

Portada: -

Dimensions: 190 x 123 mm

Breu resum: Descriu unes 25 figures.

 

VIDAS DE BARONES ILUSTRES