Articles a
PAÍS PETIT 2

Els noms dels carrers
   
Articles a
PAÍS PETIT 3
L'informe Roca
   
Articles a
PAÍS PETIT 4

La Miranda: El futur de l'Empordà

Ressenya El baile: conjuro ante la muerte

   
Articles a
PAÍS PETIT 5

La Miranda: Sexe droga i rock & roll

Ressenya Les danses al Baix Emporda

   
Articles a
PAÍS PETIT 6

La Miranda: La Crucifixió, Mirant al Futur

Ressenya Els versos de la "Professó veia"

   
Articles a
PAÍS PETIT 7

Conversa amb... “la Comissió de Festes”

Diàspora: “Pili Cortada i Vilavedra”

La Miranda: La Crucifixió, Mirant al futur (i 2)

Ressenya: Córrer la sardana: Balls, joves i conflictes

   
Articles a
PAÍS PETIT 8

Ressenyes: Història del teatre català: 1 dels orígens al 1800

Ressenyes: Lluís Llach, sempre més lluny

Parlem de... Crònica d'uns vestits

Parlem amb... Lluís Llach

La Miranda: La tradició catalana té futur?

   
Articles a
PAÍS PETIT 9

La Miranda:
"De Virginibus"

Ressenyes: La revolta permanent i Tranuites en DVD

     
Articles a
PAÍS PETIT 10

Ressenyes: Articles, Discs, Diàlegs sobre comportament humà

Diàspora... Maria Ferrer i Bombardó

Ensenyament M.R. Carrera i M. Rodà es jubilen. i M. Aiguabella a París

La Miranda: Senyor Déus, pluja!

     
Articles a
PAÍS PETIT 11

Conversa amb Miquel Mustera i Guàrdia

Ressenyes: Apocalíptica, Un cadàver exquisit, L'Escala des de l'empostissat, La fonda Mas pi

Diàspora: Joan Bofill i Pagès

La Miranda: La família Mort

     
Articles a
PAÍS PETIT 12

Conversa amb... Llorenç Cansell i Serra

Diàspora: Lluís Aldeguer i Carbó.

La miranda: L'últim home que parlava català.

     
Articles a
PAÍS PETIT 13
Ressenyes: Antologia de poemes, de Maria Perpinyà

Diàspora: Nati Abulí i Subirós


La miranda: L'últim home que parlava català (i II)
     
Articles a
PAÍS PETIT 14

Ressenyes: Diàlegs de comportament humà

Diàspora: Josep Ferrer, En Josep «Randa»

La miranda:La Processó amb ulls de dona

     
Articles a
PAÍS PETIT 15

Ressenyes: Josep Cots, finalista a Camporrells i Aquell dia era dilluns.

Conversa amb... Maria Carme Figueras Rizo

Enquesta: L'Institut-escola de Verges

La miranda:L'edició de la Processó de Verges

 

     
Articles a
PAÍS PETIT 16

Ressenyes: El Dr. Santiago Dexeus.

Diàspora: Anna Maria Vilanova i Pons

La miranda: De la “cultura de peatge” a la “cultura de gorra”

     
Articles a
PAÍS PETIT 17

Diàspora: Lluís Pont i Oliveras

La miranda: El Festival de Torroella a Sota el Campanar

 

     
Articles a
PAÍS PETIT 18

Conversa amb... MARIA RUART I RIBAS

Diàspora: LLUÍS JORDÀ I PERPINYÀ

La miranda: EL MISTERI D’ELX

 

     
Articles a
PAÍS PETIT 19

Conversa amb..FRANCESC MASSANAS I SALA

La miranda: LA MARE DELS OUS...

 

     

 

 

Articles a
PAÍS PETIT 20

 

 

Conversa amb..LLUÍS ROS I GALLART

La miranda: MEMÒRIA DE PEIX

     

 

 

Articles a
PAÍS PETIT 21

 

 

Ressenyes: DAVID PAYET I MIRÓ

Diàspora: JOAN HARO I PERICH

La miranda: LA MORT BALLA PER A RIUS DE LLIBERTAT

     

 

 

Articles a
PAÍS PETIT 22

 

 

Ressenyes:
VIDEOCLIPS
CONFERÈNCIA
PALAMÓS

Conversa amb..PAU FERRER I BLANCH

La miranda: MODEST PRATS in memòriam

     

 

 

Articles a
PAÍS PETIT 23

 

 

Ressenyes: LA SANG ÉS MÉS DOLÇA QUE LA MEL & LLIBRE MESTRE DE LA FAMÍLIA SILVESTRE.

Diàspora: KIM CAMA I GIL

La miranda: LA PÀTRIA