LES MANAGES
DE VERGES

 

APORTACIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CINQUANTÈ ANIVERSARI DELS MANAIES DE GIRONA

 

 

 

 

LES MANAGES

Sense voler entrar en cap pol·lèmica lingüística faré servir el terme LES MANAGES i no pas ELS MANAIES per referir-me als soldats romans que surten a la Processó de Verges, ja que al poble fa més de cent anys que es fa servir la mateixa paraula, i fins i tot ha estat adoptada per motiu de cases i persones que es perden en el record dels més vells del poble.

Fa més de setanta anys, quan la Processó de Verges era organitzada per la Confraria de la Sang, les Manages eren un dels grups amb més protagonisme en els actes de la Quaresma vergelitana. De fet no només sortien a la Processó del Dijous Sant sinó que participaven en una bona part dels actes litúrgics que se celebraven durant el Dijous i el Divendres Sants.


LA GUARDA I L'OFICI DE FASSOS

Les manages, ja uniformades sortien al matí per anar a l'ofici litúrgic del Dijous Sant, un cop oïda missa en formació es quedava una guarda de vuit manages i un capità dins del temple per la custòdia del Sant Crist; que segons era preceptiu estava ajagut a terra en el Presbiteri, davant de l'Altar Major.

Dos d'aquestes manages s'estaven en posició de ferms a banda i banda del Sant Crist i eren rellevades pels seus companys de guarda al cap de dues hores. La guarda es feia en posició de ferms i amb la careta de l'elm baixada. La gent del poble vetllava també el Sant Crist i acompanyava la guarda de manages durant la nit, llevat de les hores que ocupava la representació de la Processó. La guarda durava fins després de l'ofici del Divendres Sant.

A la tarda del Dijous Sant, altra vegada Les Manages uniformades anaven a l'Ofici de Fasos (també conegut per l'Ofici de Tenebres), a l'església, i en acabar l'ofici feien l'acte de picar els fasos. Les manages colpejaven el terra del temple amb les seves llances mentre el tabal feia un redoble llarg i les trompetes acompanyaven el soroll amb el so d'una marxa. De cop el tabal parava, l'església quedava uns moments en silenci. Després es tornava a començar amb la picada per segona i tercera vegada. EI poble acompanya les manages amb el soroll de les maçoles o maceroles" de manera que els sorolls se sumaven fins a fer un terrabastall eixordador.

Un cop acabats els fasos, Les Manages sortien del temple i feien una desfilada pels carrers de la part medieval de la vila o executaven diverses sardanes i altres figures de lluïment. Al vespre participaven a la Processó de la mateixa manera que ho fan actualment. Un cop acabat el misteri es retiraven a casa, llevat de la guarda del Sant Crist que tornava a la vetlla durant tota la nit.

EI Divendres Sant anaven a l'Ofici del matí, i en acabar l'ofici es retirava també la guarda de manaies i es donava per acabada la seva tasca.

Després venia la part lúdica, ja que els hostals dels carrers de defora convidaven les manages a un suculent àpat que segons els testimonis consistia en un tall de pa, una sardina i una tirada de vi.


VESTUARI I GUARNIMENTS

EI vestuari era propi de cada manaja, i consistia en un vestit blanc ribetat de vermell que arribava fins a genolls, a sota portaven unes calces a garró i calçaven espardenyes. Per armadura duien un elm i un cinturó de cartró platejat, que era una veritable obra mestra d'art popular.

Aquestes peces les confeccionava en Ramon Marín, conegut amb el sobrenom de EI Mut, i les llogava pel mòdic preu de dos rals l'elm i un ral el cinturó. Les manages havien de pagar el lloguer de la seva butxaca, i amb tot sempre hi havia un estol de seixanta o setanta manages.

El seu armament ofensiu consistia en una visarma inspirada en les "alabardas" dels terços del temps dels Àustries. Els capitans portaven espasa de bordó, originals de l'exèrcit, una de les quals portava data del temps de la guerra napoleònica i completaven el vestuari amb una capa. Hi havia també dos estendarts, muntats sobre sengles llances, que portaven brodades les lletres S P Q R. Un tabal tot sol i una corneta marcaven el compàs de les marxes i completaven l'host romana.

Més tard la Confraria de la Sang va fer confeccionar alguns vestits per la gent amb menys possibilitats econòmiques i ja en temps del Patronat de la Processó es va confeccionar un vestuari del tot nou i unificat, i així començava una etapa d'evolució que ha durat fins als nostres dies.

L'armadura tot i que continuava essent de cartró platejat també va ser adquirida pel Patronat i completada per l'encarregat del material de la Processó. en Narcís Mir. Les visarmes van ser substituïdes per llances, les espases de bordó per espases de llauna i s'hi van introduir bastons de comandament fets amb fusta de cep. Un segon tabal es va incorporar a la migrada banda perque la tropa havia augmentat i un de sol es veia insuficient per poder marcar el pas amb eficàcia. També la corneta va ser substituïda per 3 trompetes de pistons.

LES ÚLTIMES DÈCADES

Fa pocs anys aquestes armadures van ser substituïdes per un conjunt d'armament defensiu metàl.lic (elm, cuirassa, escut i bracera), adquirit sobretot gràcies a la col·laboració desinteressada d'en Lluís LIach.

Els tallers Carmaniu de Girona van construir la major part de les peces sota un disseny propi i que s'inspira en essència en els equips de manaia de la major part de centúries que desfilen actualment per Catalunya, armament ofensiu inclòs.

Finalment el vestuari ha estat renovat en la seva totalitat en aquest darrer any amb l'esforç d'un grup de persones del poble que pràcticament de manera desinteressada van dissenyar, tallar, i confeccionar els vestits actuals.

Paral.lelament a la renovació del vestuari s'ha produït una reorganització del quadre de manages i de les seves funcions en els actes del Dijous Sant. La participació en l'Ofici de Fasos va ser substituïda per la recollida dels misteris que s'efectua encara actualment durant la tarda del Dijous Sant.

Carles Perpinyà fou el director i capità de manages responsable de la renovació, i a part del canvi d'actes va introduir també a la desfilada de la tarda un bon grup de figures noves que encara són vigents.

La centralització del Misteri de la Passió a la plaça de la vila va augmentar també les funcions de les manages a la Processó, així com l'espectacularitat del quadre basada sobretot en el moviment de masses i en els efectes visuals i acústics de la formació enmig de la desdibuixada llum de les teies. Es va treure també de l'actuació de les manages la guarda del Sant Crist i la participació en l'ofici del Divendres Sant.

Tot i que l'actuació dins del temple ha estat compensada per una major participació en els actes al carrer, els components i dirigents del grup encara mantenen viva la il.lusió de tornar-hi si un dia es reconsiderés tal decisió(1).

Aquesta evolució de l'organització de les manages s'ha completat aquest mateix any amb l'Estatut de les Manages, atorgat per la direcció de la Processó i que intenta fonamentar l'estructura del grup sobre unes bases de participació democràtica dels seus components en les decisions i en l'organització.


Jordi Roca Rovira


Nota:

1. D'uns anys ençà, les Manages tornen a entrar al temple per fer un acatament davant l'altar; però no s'ha recuperat cap dels actes descrits sinó que aquesta entrada ha quedat com un petit testimoni del que havien estat els actes de la guarda del Sant Crist i de l'Ofici de Fassos.