LES DANSES DE LA MORT

Comentari del llibre de Francesc Massip i Lenke Kovács

El Baile: Conjuro Ante La Muerte

Publicat a la Revista de Girona, maig-juny 2005.

 


MASSIP, Francesc i KOVÁCS, Lenke. EI baile: conjuro ante la muerte. Ed. CIOFF .Ciudad Real, 2004.


La mort ha estat el fonament de totes les religions, que han intentat explicar-se-la i explicar-nos-la com un trànsit a un més enllà desconegut del qual elles i només elles tenien la clau de la felicitat eterna.

No és estrany doncs que, amb totes les variants possibles, el tema de la mort i la seva representació artística -danses, escenificacions, pintures, etc.- siguin patrimoni universal, tot i que la vella Europa i el cristianisme n'hagin marcat el pas durant molts segles.

Malgrat tot, els estudis sobre les distintes representacions de la mort han estat sempre molt sectorials, ja sigui per la forma o per l'àmbit cultural concret. Així, trobem dintre el gènere obres molt serioses i ben documentades però que resulten parcials, perquè en la seva anàlisi no tenen en compte el que passava al costat de casa seva.

Francesc Massip i Lenke Kóvacs fan precisament això que no s'havia fet fins ara i intenten veure les danses de la mort com un fet global de la humanitat, amb punts de contacte entre elles, que s'expressen de múltiples maneres per fer arribar a tothom els seus missatges.

Destacarem, però, del seu estudi tres aportacions interessantíssimes i que a més tenen molt a veure amb les nostres terres:

-L'estudi sobre la dansa de la Mort del convent de sant Francesc, de Morella; amb detalls tan importants com l'anàlisi, col·legiada amb Maricarmen Gómez, del contrafactum morellà de la dansa Ad mortem festinamus, del Llibre Vermell de Montserrat.

-La descoberta i estudi d'un capitell gironí, provinent amb tota seguretat del convent de sant Francesc, i que ens presenta l'única dansa de la mort representada sobre aquest suport i que fins ara es creia que era la representació d'un ball rodó.

-l finalment una hipòtesi molt raonable per a una datació de la dansa de la mort de Verges.

Ens preguntem finalment, ¿com és que un llibre tan proper a nosaltres hagi sortit publicat en castellà? l la resposta la trobem en els crèdits de la mateixa obra: Llibre realitzat amb el suport d'una beca convocada conjuntament per CIOFF (Consell Internacional d'Organitzacions de Festival de Folklore -secció espanyola, amb seu a Badajoz) i INAEM (Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, del Ministeri d'Educació) i editat conjuntament per les dues entitats.


Jordi Roca i Rovira