vídeo real-player

vídeo divx

ELS PLATS
DE LA
CENDRA

Capítol Nº 28 del llibre
LA PROCESSÓ DE VERGES
de
JORDI ROCA I ROVIRA

 

 

 

 

Els esquelets més petits de la Dansa de la Mort de Verges porten un platet amb cendra per simbolitzar la mort.
Si bé els altres símbols no demostraven tenir uns orígens ni unes connexions que els fessin provenir del món de la religió, la cendra, en canvi, sí. La cendra és el complement de l'esquelet, però no ens penséssim pas que pot tenir res a veure amb cap ritual d'incineració dels cadàvers. La confusió entre pols i cendra per significar la fi de les despulles humanes és general dintre el cristianisme; i no prové de la cremació. que era prohibida amb rigor pel dret canònic anterior al concili Vaticà II, sinó de l'extensió del ritual romà a tota Europa.
Efectivament, la cendra ja apareix com a símbol en l'Antic Testament; però la seva significació no era de mort, sinó que era penitencial. Com a penitencial passà l'ús de la cendra al ritual cristià, sobretot lligada a l'època de penitència principal que és la quaresma. El dia inicial de la quaresma és el Dimecres de Cendra, i és el dia que el capellà imposa cendra al cap dels fidels i pronuncia la fórmula de ritual següent: Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris , (recorda home que ets pols i en pols et tornaràs). Aquest ritual va tenir el seu origen a Roma, on la processó penitencial del Dimecres de Cendra anava a peus descalços fins a un cementiri que hi havia a l'atri de Santa Sibina. El lloc va ser segurament clau per a l'associació de les idees penitència-mort, i així la mort passaria a formar part del ritual del Dimecres de Cendra a Roma. L'adopció obligatòria del ritual romà per totes les províncies eclesiàstiques, ben reculada encara l'edat mitjana, va estendre també a tot el territori la nova associació d'idees del símbol. A partir d'aquests moments, l'església cristiana utilitza de manera indistinta els termes pols i cendra per a designar l'estat de la matèria humana després de la mort.
Com hem vist anteriorment, la dansa de la Mort de Verges representava un petit drama a l'església el dia de Dimecres de Cendra, amb la qual cosa s'accentuaria encara més l'element mortuori en els dies quaresmals, i la dansa de la Mort podria en aquest contacte directe amb l'església haver pres la simbologia de la cendra.
La cendra, com a símbol de la mort insisteix sobretot en dos conceptes ja vistos anteriorment en els capítols anteriors. La universalitat de la mort a partir de la uniformitat de les restes. La individualitat humana és una cosa terrenal, un cop mort el cos, la matèria es corromp i dóna un resultat uniforme en la seva conversió en pols.
L'altre concepte que transmet va lligat amb el temps. El temps és inexorable, res no el pot aturar i el seu efecte és visible. L'esquelet mostra el plat ple de cendra a l'espectador i l'impacte es produeix immediatament a partir dels sentits. El símbol és familiar, igual com són familiars tots els rituals de l'església. La cendra també s'ha individualitzat en aquest cas en dos personatges que ocupen els flancs de la dansa i asseguren així que el missatge arribi a tothom.
Així com el rellotge, els del platet de la cendra canvien la manipulació del signe a cada pas de dansa. Quan estan de cara a l'espectador li mostren el plat, sense traves, perquè el pugui veure bé i pugui captar-ne el missatge Al pas següent, quan estan de cara a la bandera, marquen amb el dit el contingut del platet al temps que alcen el braç que el sosté. Aquest gest seria propi de control per part de l'esquelet adult que és el centre de la dansa, i vigilaria d'aquesta manera el símbol dels dos petits. El fet d'estar d'esquena a l'espectador, fa que qualsevol hipòtesi de lligar el gest amb una part del missatge arribi a ser com a mínim dubtós. Assenyala el contingut a l'esquelet adult; no pas l'espectador que, si ho veu, ho veu de lluny i lateralment. Així l'única cosa que transmetria aquest gest seria la curiositat de saber el contingut, que seria satisfeta sense traves al pas següent.