CURRÍCULUM i una mica de tot.

Dades personals:

Jordi Roca i Font

Lloc i data de naixement: Vic, 29 de gener del 1975

Professió: Mestre de Primària. Especialista en Educació Física.

Lloc de residència: Tona, Osona.

E-mail: jroca222@xtec.cat

Dades acadèmiques:

Altres dades relacionades amb l’educació:

Altres dades NO relacionades amb l’educació:

Hobbies:

Torna a l'índex.