EXPRESSIÓ CORPORAL

nous jocs (maig del 2002)

Jocs per Unitats de Programació d'Expressió Corporal per cicle mitjà i superior. Alguns jocs també per c. inicial.

Recull de gestos:

Acompanyat d'explicacions sobre la importància del gest farem un recull de gestos coneguts per tothom. Després per parelles crearan un codi de gestos propi que mostraran als demés.

Llegir els llavis per parelles:

Per parelles cara a cara intentaran dir-se frases sense parlar, es tracta de llegir-se els llavis. S'aniran canviant les parelles. Es pot fer en forma de joc en grup per veure qui ho endevina abans. Aquest tipus de joc intenten demostrar que es pot comunicar sense paraules, que és un dels objectius que busquem en l'expressió corporal.

Esports en mímica i càmara lenta:

Es tracta d'imitar els gestos de diferents esports en càmara lenta. Es pot fer individual i després per parelles. Els alumnes escenificaran el que fan davant de tots. Tot seguit s'analitzaran els gestos. És ideal escenificar el tennis.

Estàtues d'esports:

Es tracta de fer estàtues sobre algun gest típic dels esports o jocs. S'analitzarà en grup. Es procurarà que impliquin tot el cos i no només els braços o els peus. Cal mostrar el gest d'esforç del cos i de la cara.

"Matar conills" sense pilota:

El popular joc de matar conills el farem sense pilota. El MEF dirigirà on es troba la pilota. Després el joc pot ser dirigit pels propis alumnes.

La diagonal:

Es tracta de caminar en diagonal escenificant una escena quotidiana. Per exemple, estem caminant pel carrer i ens estem mirallant en un aparador. S'ha de fer individualment.

On estem? Amb material i sense:

Per grups. El MEF els dirà un lloc on es troben, per exemple: -ens trobem en una carretera. Tots els nens hauran de ser elements que pugui haver-hi en el lloc escollit, en el cas de l´exemple n´hi haurà que podran fer de cotxes, altres de conductors, altres de semàfors, etc.. aquí hi intervé la imaginació de cadascú. Els grups mostraran el seu treball als altres després d'assajar uns minuts (2 com a molt per buscar el factor d'improvisació). Primer ho farem sense material i després amb material. El material els servirà per imaginar qualsevol cosa.

 

Pots fer moltes variants amb el teu grup, les combinacions són infinites!

J.Roca

Maig 2002

Torna a la pàgina inicial