ETIQUETATGE

Traballem: Observació, equilibri, memòria visual, agilitat, expressió, ...

Material: etiquetes adhesives.

Edat: A partir de cicle inicial.

El MEF prepara etiquetes adhesives amb noms d'animals, esports, etc... en dos colors diferents. Cada nom té la seva parella, una de cada color. El MEF enganxa els adhesius a l'esquena de cada nen on no s'ho poden treure ni tapar.Es tracta de córrer per l'espai intentant veure el màxim d'etiquetes dels altres i alhora que no et vegin la que portes tu.. No és permès agafar els companys ni tapar-se els noms.

Passats uns minuts es fa una posada en comú per veure qui n'ha endevinat més i li han endevinat menys. No hi ha guanyadors "oficials" però es motiva el fet d'endevinar el màxim possible per no quedar-se quiets sense fer res.

Després es torna a jugar però aquesta vegada s'endevina el color de cadascú. Es torna fer una trobada en comú per veure qui n'ha endevinat més i després s'imita el nom d'animal o esport que portes a l'esquena. Una vegada reunits anirà bé per fer un altre joc perquè ja estaran fetes les parelles o el gran grup amb els colors.

Variants:

+ LES VARIANTS QUE TU VULGUIS.

J.Roca : jroca222@pie.xtec.es

Torna a l'índex.