El plafó informatiu com a recurs didàctic dins l’Educació Física

(Lluís Sala)

 

         El que us presentarem a continuació és una experiència que s’ha portat a terme durant el curs 2003-04 a l’escola Pompeu Fabra de Lloret de Mar.

         Després de diferents cursos veient com els alumnes en tot moment volen saber què faran, quan et paren pel passadís i et demanen que farem demà?, o també quan no els importa o no se’n recorden.  Vam decidir conjuntament amb la col·laboració de la Rosa elaborar un tipus de material perquè els nostres alumnes estiguessin informats en tot moment.

         Si donem un cop d’ull al Currículum, ens adonarem que és molt important que l’alumne es formi a nivell procedimental, conceptual i actitudinal; des de l’àrea d’Educació Física veiem molt clar el treball motriu i en part l’actitudinal, però quan passem al terreny conceptual la cosa ja no està tant clara. En moltes ocasions ens oblidem de la importància d’aquest contingut, ja sigui per falta de temps o perquè ens n’oblidem.

         Durant aquest curs vam decidir informar molt més als nostres alumnes abans, durant i després de l’activitat. Abans, a través dels Plafons; durant, informant en tot moment del que feien i perquè ho feien i després, amb informacions de resultats de proves, competicions o altres.

         En aquest article ens centrem en l’abans de l’activitat i en el després. En canvi es deixa la part pròpia de la classe perquè cadascú s’hi impliqui.

         Vam decidir buscar algun tipus de recurs on els alumnes poguessin estar informats en tot moment del que havien de fer aquella setmana. Així doncs va sorgir el que nosaltres anomenem plafó informatiu d’E.F. Aquest plafó és un cartell plastificat d’una mida A-4 i de colors diferents per curs (és aconsellable que sigui A-3 en altres ocasions). En aquest plafó hi apareix un gran títol que diu: Educació Física 3r (cada curs tindrà el seu) i llavors es subdivideix en 4 apartats: material - estiraments / què destaquem... / estem treballant... / informacions (cada apartat té un petit “velcro” per enganxar-hi les diferents informacions)

         Anem a explicar una mica què és cada apartat:

-          Material -  Estiraments: Cada trimestre formem 4 grups d’alumnes a cada classe segons 4 colors (blau, vermell, verd i groc) així d’aquesta manera ràpidament podem realitzar activitats amb grups de 2 o 4 equips. Cada setmana hi ha un equip encarregat del material necessari per la sessió, ja sigui en el transport, distribució o recollida d’aquest. I també és l’encarregat de realitzar els estiraments pels altres companys.

-          Què Destaquem...: Aquest apartat serà diferent cada setmana i podem trobar-hi tot tipus de normes actitudinals i a més diferents exercicis d’estiraments nous o també, jocs que ens interessa destacar.

-          Estem Treballant...: Lloc on hi apareixen les dues unitats didàctiques que estem treballant Durant la setmana en concret. N’hi ha dues perquè són el primer dia de la setmana i el segon. D’aquesta forma els alumnes saben que els toca fer cada dia.

-          Informacions: Aquest apartat és el que queda més obert de tots, aquí hi apareixen tot tipus d’informacions vàries:

-          els resultats d’un torneig

-          els resultats d’unes proves gimnàstiques

-          un article de diari relacionat amb l’Educació Física

-          informacions esportives que els alumnes aportin

-          normativa bàsica dels esports practicats

-          activitats esportives pels alumnes que es realitzen a les rodalies del poble

-          etc...

 

Una vegada explicat com és el plafó, coneixem que és el que es col·loca a cada lloc. En tots, excepte el d’informacions que s’enganxa amb cinta adhesiva, van amb “velcro”. Són unes targes petites plastificades i que s’enganxen al lloc corresponent. Com que durant el curs se n’utilitzen moltes de diferents va molt bé tenir una caixa o maleta classificadora i així no es barreja i és més fàcil escollir la que toca.

Nosaltres els tenim ordenats amb aquestes categories:

-          colors dels equips (verd, vermell, groc i blau) amb una forma diferent cadascú

-          normes actitudinals

-          esports

-          diferents continguts E.F. (equilibri, espai-temps, respiració, ...)

-          dibuixos amb estiraments diversos

-          jocs que volem destacar, amb el seu dibuix i nom

 

Tal com podeu veure, sembla molta feina i la veritat al primer moment si que hi és, has de preparar els plafons i les etiquetes, però un cop has fet el recull el funcionament ja és més fàcil. Nosaltres canviem les informacions un cop per setmana, normalment l’últim dia que has tingut a aquell curs, així ja està preparat per la següent setmana.

 

Finalment, fixem-nos quin objectius podem treballar a través d’aquest recurs:

-          facilitar l’organització de la classe i la formació de grups per les activitats

-          conèixer anticipadament quin treball toca durant una setmana

-          adquirir coneixements conceptuals dels diferents temes tractats

-          reforçar diferents normes actitudinals que s’han de seguir a classe

-          informar als alumnes de les activitats que poden fer a la comarca

-          informar als alumnes dels resultats que van obtenint

-          potenciar la utilització d’un punt de trobada per informacions esportives dels alumnes

-          reforçar i donar importància a l’àrea d’Educació Física

-          ....

 

Segurament el projecte és ambiciós a nivell d’objectius, però amb el temps i la constància anem aconseguint la consolidació d’aquest espai com a dinamitzador d’una àrea que en moltes ocasions no se li dóna tota la importància que té.

M’agradaria donar les gràcies a la Rosa M. Melian que sense el seu ajut, aquesta iniciativa tampoc s’hauria pogut dur a terme.

 

A continuació podeu veure alguna imatge de l’experiència

(les podeu veure a la pàgina web: www.xtec.es/~lsala3)

 

 

 

 

 

 Lluís Sala Vila

Ceip Pompeu Fabra (Lloret de Mar)

www.xtec.es/~lsala3

e-mail: lsala3@pie.xtec.es