EL GESTUALISME CROMÀTIC DE JOSEP SAUS.

Fins el 13 d'abril, l'artista de Martorell, Josep Saus, exhibeix a can Cors de Celrà una sèrie d'olis sobre paper de petit format, junt a una altra sobre tela de gran format, realitzada amb tècniques mixtes a base de fang, làtex i pigments. Una primera capa de material -barreja de fang i làtex sense cap tipus de pigment-, aplicada per mitjà d'una acció manual de fort dinamisme cinètic, configura inicialment l'estructura formal del quadre. En un procés posterior, Josep Saus imprimeix a la tela un cromatisme personal, a base de làtex i pigments. Es tracta d'una tècnica de característiques ben singulars que evidencia la versatilitat d'una gran capacitat en la utilització dels recursos tècnics.

Josep Saus planteja i resolt cadascun dels seus quadres en una sola gama cromàtica. És així que hi trobem obres compostes a base de blaus, al costat d'altres pintades a base de rojos o bé grocs, acompanyats, quasibé sempre, per blancs i negres, considerats aquests dos últims com a valors llumínics, però mai amb connotacions cromàtiques. D'aquesta manera el negre s'en presenta com element generador de contrastos, provocant efectes visuals dinàmics i imprimint a les diferents games fortes impressions cromàtiques. El gest, la textura, i el impacte òptic són altres des valors que prenen un fort protagonisme a l'obra d'aquest artista.

El seu és un gestualisme d'acció ràpida, generat,però, per una acció mental lenta, sentida i meditada. Són traços ràpids que a vegades exigeixen a l'artista una exercitació repetida per, finalment, aconseguir l'acció gestual que impremeixi a l'obra la frescor que li és inherent. Des d'un aspecte formal l'obra de Saus gira a l'entorn d'una certa abstracció personal aconseguida per un procès de síntesi. Aquest procés surgeix, ara espontàniament, ara intel.lectivament però sempre al servei d'una plasticitat personal de fortes arrels dionisíaques.

El procés evolutiu de l'obra de Saus s'inicià en la més pura abstracció per arribar, avui, a la conjunció d'un gestualisme formal impregnat d'un antropomorfisme personal. Saus considera que l'art ha de girar indefugiblement a l'entorn del cos humà, seguint la línia ancestral de totes les manifestacions plàstiques històriques. La seva pintura és la més pura expressió d'aquests principis en els que gestualisme, cromatisme i antropomorfisme configuren una obra personal i sincera.

Aquest article fou publicat en el Diari de Girona el mes d'abril del 1997