Jordi SAMSÓ

Acció pictòrica realitzada el dia 26 d'agost del 2006 en el taller de la Casa-Taller, Rodríguez-Amat pel pintor català Jordi Samsó.

 

Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art
 

 

 

 

Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art
 

 

Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art Jordi Samsó en el taller del Centre d'Art