Les màquines són ginys mecànics que tenen la finalitat de transformar l'acció d'una força per produir una efecte determinat.

Estan constituïdes per un conjunt de components mecànics organitzats en mecanismes, cadascún dels quals té una funció determinada dins del conjunt de la màquina.

La bicicleta: física sobre rodes