Engranatges

Eixos i velocitats

 

Selecciona la resposta correcta i comprova, en cada apartat, si has encertat o no el resultat:

 

 

1.  Els eixos de les roden dentades del sistema següent ...

són paral.lels    
es creuen      
es tallen  

    

 
2.  El sistema de la figura anterior... 
manté constant la velocitat 
redueix la velocitat de sortida    
augmenta la velocitat de sortida  
    

 

 

3.  Els eixos de les roden dentades del sistema següent ...
són paral.lels   
es creuen  
es tallen
  

4.  Els eixos de les roden dentades del sistema següent ...

 

són perpendiculars   

són paral.lels         

 

5.  El sistema de la figura anterior... 
 

manté constant la velocitat   
redueix la velocitat de sortida    
augmenta la velocitat de sortida
  

 

© 2002, Xavier Rosell 

www.auladetecnologia.com