Engranatges

Identificació dels diferents tipus d'engranatges

 

Selecciona la resposta correcta i comprova, en cada apartat, si has encertat o no el resultat:

 

 

1.  A la imatge següent surten engranatges...

cònics espirals  
rectes    
de cremallera  

    

 
2.  A la imatge següent surten engranatges... 
roda i vis sense fi 
helicoidals    
rectes  
    

 

 

3.  A la imatge següent surten engranatges...
helicoidals     
de cremallera  
cònics
  

4.  A la imatge següent surten engranatges...

 

cònics espirals   

helicoidals         

 

5.  A la imatge següent surten engranatges...
 

cònics espirals   
de cremallera    
roda i cargol sense fi
  

 

© 2002, Xavier Rosell 

www.auladetecnologia.com