Engranatges

Representació gràfica normalitzada dels engranatges

 

Selecciona la resposta correcta i comprova, en cada apartat, si has encertat o no el resultat:

 

 

1.  Quin tipus d'engranatges ens mostra la representació gràfica següent?

roda i vis sense fi  
rectes    
de cremallera  

    

 
2.  Els eixos de gir dels elements de la figura anterior ...
es tallen 
són paral.lels    
es creuen  
    

 

 

3.  Quin tipus d'engranatges ens mostra la representació gràfica següent?
helicoidals     
cònics  
rectes
  

4.  Els eixos de gir dels elements de la figura anterior ...

 

són paral.lels   

es tallen

es creuen        

 

© 2002, Xavier Rosell 

www.auladetecnologia.com