Engranatges

Representació gràfica normalitzada dels engranatges

 

Selecciona la resposta correcta i comprova, en cada apartat, si has encertat o no el resultat:

 

 

1.  Quin tipus d'engranatges ens mostra la representació gràfica següent?

roda i vis sense fi  
rectes    
de cremallera  

 

 
2.  Els eixos de gir dels elements de la figura anterior ...
es tallen 
són paral.lels    
es creuen  
    

 

 

 

3.  Quin tipus d'engranatge ens mostra la representació gràfica següent?
helicoidal     
cònic  
recte
  

 

4.  L'engranatge de la figura anterior té les seves dents formant un angle, en relació a l'eix de rotació, de...

 

180º   

90º

90º > angle > 0º

180º       

 

© 2002, Xavier Rosell 

www.auladetecnologia.com