auladetecnologia.com Proves objectives: competència TIC
 
.
MEMÒRIA INTERNA: MEMÒRIA RAM po:3
 
Completa les frases amb les paraules de la llista següent:

rendiment - sistema - lectura - programari - emmagatzemar - escriptura - ampliacions

 

La memòria RAM (Random Access Memory) és una memòria de i . És a dir, podrem llegir la informació que conté i, a més, enregistrar-n'hi de nova. La seva funció és la informació i el que la unitat central de processament (CPU) utilitza a cada moment.

Podem dir, sense cap mena de dubte, que la memòria RAM és la memòria principal de l'ordinador. En funció de la quantitat de memòria interna que tingui el informàtic, aquest funcionarà més o menys ràpid.

Actualment els ordinadors tenen un mínim de 256 Mb de RAM, tot i que és possible fer de memòria per tal d'optimitzar el del sistema en funció de les nostres necessitats.


Tornar
 
.